Практика

Преструктуриране и несъстоятелност

Надеждни стратегии в тежки времена

Всеки бизнес се нуждае от адекватно и навременно правно консултиране. Това, с което се отличаваме от останалите, е твърдата ни убеденост, че всеки клиент заслужава да получи възможно най-доброто обслужване от професионалисти, които предлагат работещи решения  в точното време.

Лица за контакт

  • Производства по несъстоятелност
  • Преструктуриране на задължения
  • Банкова несъстоятелност
  • Представителство във всички етапи на производствата по несъстоятелност
  • Преструктуриране на задължения на дружества в затруднено положение
  • Възстановяване и събиране на вземания
‘’Перфектно организиран екип с обширни познания в много области.’’ - Legal 500

Проблемите изискват решения

Пандемията от COVID-19 наруши множество вериги за доставки, което пък изправи редица предприятия пред предизвикателства, свързани с оперативната дейност. Дружествата се преструктурират по различни причини, а добре обмисленият план за преструктуриране може да бъде важен фактор за успех. Екипът ни притежава задълбочени познания и опит в представляването на клиенти в производства по несъстоятелност и успешно е участвал в процедури по обявяване на несъстоятелност, преструктуриране и ликвидация на някои от най-големите предприятия в България.

Представителен опит

Консултира голям строителен предприемач по преструктурирането на банков кредит от 10 милиона евро

Консултира T.C. Ziraat Bank по въпроси, свързани със събирането на вземания, включително чрез проследяване и възстановяване на активи, обезпечаване на вземания, заповедно производство, частно принудително изпълнение, общо съдопроизводство.

Консултира синдиците на Корпоративна търговска банка (в несъстоятелност) като представлява банката в повече от 50 дела за несъстоятелност (и други) срещу длъжниците ѝ с обща сума на материалния интерес от 1,5 милиарда евро

‘’Ние си сътрудничим с Димитров, Петров & Ко. от 10 години и те никога не са ни разочаровали.“ - Legal 500

Консултиране, съобразено с Вашите нужди

Адвокатите в кантората имат необходимата експертиза за предоставяне на правна защита след започването на производство по несъстоятелност, изготвянето на планове за възстановяване и споразумения с кредитори, представителство във връзка с различни аспекти на производството по несъстоятелност и съдействие при подаването на необходимите документи.

Опитът и познанията ни позволяват да предоставяме ефективни стратегии и изпълнение в подходящия момент. Нашият екип от експерти ще Ви съдейства в сложния процес на преструктуриране, като Ви посочи както рисковете, така и възможностите. Предоставяме консултиране на кредитори, длъжници, банки, както и на останалите страни по всички аспекти от производствата по несъстоятелност.

Представителен опит

Преструктуриране на задълженията на колекторска фирма в затруднено положение

Консултиране на голям норвежки инвестиционен фонд в процедура по комплексно преструктуриране на банков кредит от 10 милиона евро

Консултира клиент във връзка с преструктурирането на голямо портфолио от заеми, предоставени от най-голямата българска банка, чрез разработването на печеливша стратегия, приета от банката.

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас