Практика

Интелектуална собственост

Защитете идеите си

DPC е една от най-широко признатите адвокатски кантори в България в областта на интелектуалната собственост. Нашият екип има задълбочени знания и способността да предложи прецизни правни консултации по съвременните сложни проблеми на интелектуалната собственост.

Лица за контакт

 • Регистрация и защита на търговски марки
 • Съдействие при бранд стратегия
 • Опозиция, отмяна и заличаване на търговска марка
 • Авторски права
 • Дизайни
 • Търговска тайна
 • Нелоялна конкуренция
 • Съдебни спорове в областта на интелектуалната собственост
 • Договори за лицензиране и прехвърляне на интелектуална собственост
 • Арбитражни производства относно име на домейн
“Отзовават се винаги и са добре подготвени” – Chambers Europe

Пазете своето

Интелектуалната собственост и иновативните технологии са в основата на успеха на почти всяка компания на световния пазар. Позицията на първия или на най-бързия е решаващ фактор за компаниите, чийто успех се основава на иновации, ноу-хау и защита на търговската тайна. Този фактор се е превърнал и в градивен елемент на съвременната бизнес стратегия. Имаме опит в консултирането по аспекти на интелектуалната собственост при споразумения за неразкриване на информация, търговски и сделки за сливания и придобивания.

Представителен опит
 • Консултиране на глобалния гигант Google по въпроси на авторското право, включително преглед на лицензионни споразумения за авторски права и съответните общи условия
 • Kомплексно правнo съдействие на българското дъщерно дружество на The Walt Disney Company по различни въпроси относно интелектуалната собственост
 • Представителство на една от най-големите компании за високотехнологични геймърски технологии Novomatic AG в производство по опозиция и заличаване на търговски марки
“Добре изградена структура и компетентен и квалифициран екип” – Legal 500

Всички права запазени

За разлика от бутиковите кантори, които консултират само по въпроси, свързани с интелектуална собственост, DPC предлага цялостна услуга, отговаряща на нуждите на клиентите относно интелектуална собственост, и съчетана с експертнa подкрепа по свързани съдебни спорове, митнически, данъчни и финансови въпроси, както и със защита на данните и на конкуренцията.

Нашите адвокати по право на интелектуалната собственост съветват за най-ефективните методи за установяване, развитие и защита на правата Ви. Ние консултираме клиентите относно търговски марки, авторски права, дизайни и лицензи, както и относно трансфери на технологии, одити на интелектуална собственост и правен анализ за установяване на активите на интелектуална собственост. Екипът ни е признат в умелото и ефективно управление на портфолиo и стратегическите съвети за защита и търговска реализация на интелектуална собственост.

Представителен опит
 • Комплексна правна помощ по отношение на защитата на търговската марка mobile.de на територията на България - опозиции, заличаване и съдебни дела
 • Консултиране на производителя на енергийни напитки Hell Energy относно прилагането на неговите търговски марки и дизайни на територията на България
 • Представителство на технологичната компания на Нова Зеландия Soul Machines Limited в защитата на международен бранд за услуги за графичен дизайн, а именно проектиране на хиперреалистични 3D хуманоидни персонажи

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас