Индустрия

Дигитални технологии

Познаваме добре новите технологии

Ние от DPC сме новатори с предприемачески дух, особено в областта на правото на информационните и комуникационни технологии. Известни сме като застъпници и поддръжници на създаването на благоприятна регулаторна среда, където новите технологии могат да се развиват и функционират по най-добрия начин. Горди сме, че съумяваме да поддържаме близки и ефективни взаимоотношения с бизнеса, като същевременно не спираме да работим за развитието и усъвършенстването на законодателната рамка в България. Това ни прави още по-полезни и ценни за нашите клиенти.

Лица за контакт

 • Правно съдействие при пускане на пазара на сложни ИТ проекти, иновативни продукти и услуги
 • Договори за разработка и лицензиране на софтуер
 • Правно съдействие при разработване на нови уеб услуги и софтуерни решения
 • Анализи на правните аспекти на различни технологии, софтуер, продукти, и услуги (вкл. аутсотсинг на услуги, облачни услуги, големи данни и др.)
 • Адаптиране на бизнес модели и вътрешни процедури към приложимите изисквания за защита на личните данни
 • Множество правни становища относно електронни подписи и документи, електронно правителство, електронно здравеопазване, електронни обществени поръчки, електронни платежни инструменти, управлението на електронната идентичност.
 • Активно участие в създаването на действащата правна рамка за информационни технологии в България
‘‘Проф.Георги Димитров, Христо Нихризов и Десислава Кръстева са признати за топ специалисти в сектора на TMT, както на национално ниво, така и в световен мащаб. ’’ - Legal 500

Променяме начина си на работа спрямо динамиката на времето

Имаме привилегията да работим с високотехнологични компании, международни корпорации, стартъпи и хъбове в сферата на ИТ. Наши клиенти са компании, предлагащи разнообразни услуги в сектора  – включително FinTech, RegTech, хазартни игри и забавления, електронна търговия, мобилни плащания иприложения, медии и комуникации, анализ на големи данни, облачни услуги, блокчейн и изкуствен интелект. Нашите експерти са консултирали едни от най-големите ИТ бизнес асоциации в България, включително Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Сдружението за електронни комуникации (СЕК) и Българска Уеб Асоциация (BWA).

Представителен опит:
 • Google и YouTube - съветваме глобалните гиганти в България по въпроси, свързани със защитата на лични данни, конкуренция, регулаторни въпроси и пускане на нови продукти и технологии
 • Evrotrust Technologies - DPC предоставя правна помощ по различни въпроси на технологичното право, авторско право и договорно право на иновативното дружество в областтана електронната идентификация и доверителните услуги. Нашите юристи предоставят правни консултации във връзка с усъвършенстването на софтуерните продукти, като работата ни включва преразглеждане и адаптиране на лицензионни споразумения на дружеството, споразумения за разработване на софтуер, NDA, договори с доставчици, водене на преговори с партньори и насрещни страни
 • Philip Morris Bulgaria - комплексни правни консултации и съдействие въввръзка с GDPR
 • Правно съдействие и консултиране на клиент във връзка с проект за разширяване на широколентовия интернет достъп в България

CTRL. ALT. Future.

Ние предлагаме пълен набор от правни услуги, съобразени с нуждите на участниците в технологичната индустрия. Това включва консултиране в областта на антитръстово и антимонополно законодателство, изготвяне на търговски договори, разрешаване на спорове, трудово-правни въпроси, финансово право, интелектуална собственост, лицензиране, сливания и придобивания, аутсорсинг, защита на данните и поверителност, частни капиталови инвестиции, покупка и доставка на софтуер и услуги, данъчни въпроси.

Представителен опит:
 • Предоставяне на правни съвети и съдействие във връзка с онлайн услугите на Jobs.bg, анализ на бизнес модела на клиента, изготвяне на съответната документация, включително общи условия и политики за защита на личните данни и консултации относно цялостната правна рамка
 • Pharma Marketing Advisors - съдействие за стартиране на иновативни проекти в областта на електронното здравеопазване и текущо разработване, надграждане и предоставяне на услуги за наблюдение и помощ в областта на електронното здравеопазване
‘‘DPC ни предоставиха отлично обслужване’’– Legal 500

Свързани новини

Свързани публикации

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас