Новини & Идеи

Новини

Актуални теми и правни новини по въпроси, които имат значение за бизнеса

11/7/2022

Покрити облигации – нова възможност или още от същото?

На 08.07.2022 г. влезе в сила новият Закон за покритите облигации („ЗПО“), с който се въвежда европейската Директива (ЕС) 2019/2162 за емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях („Директивата“), имаща за цел хармонизирането на правния режим на покритите облигации в държавите членки на ЕС.

Научи повече
Новини

DPC спечели дело в полза на лечебно заведение по претенция на служител за допълнителни плащания за работа в COVID-19

По време на извънредната епидемична обстановка всички лечебни заведения бяха бяха пряко засегнати от противоепидемичните мерки в икономически план, тъй като в резултат от ограниченията за извършване на някои планови медицински дейности, приходите от тяхната дейност намаляха драстично. Затова за преодоляване на тези последици бе приета „Методика за определяне на размера на сумите, заплащаниот НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, приета със съвместен протокол между Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Управителния съвет на Български лекарски съюз (БЛС).

Научи повече
11/8/2022
Новини

DPC спечели дело в полза на лечебно заведение по претенция на служител за допълнителни плащания за работа в COVID-19

По време на извънредната епидемична обстановка всички лечебни заведения бяха бяха пряко засегнати от противоепидемичните мерки в икономически план, тъй като в резултат от ограниченията за извършване на някои планови медицински дейности, приходите от тяхната дейност намаляха драстично. Затова за преодоляване на тези последици бе приета „Методика за определяне на размера на сумите, заплащаниот НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, приета със съвместен протокол между Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Управителния съвет на Български лекарски съюз (БЛС).

Научи повече
11/8/2022
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
изчисти филтри
Публикации
3/8/2022

Може ли недобросъвестният продавач по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот да осуети надлежното упражняване на правото на купувача на иск по чл. 19 ЗЗД?

Тема:
Недвижими имоти, Разрешаване на спорове
Публикувано във:
Дайджест "Собственост и право"
Издание:
2022 г., кн. 07

Съгласно чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор. Най-често в практиката тези искове се инициират от купувача по сключения предварителен договор, т. к. обикновено именно купувачът е страната, чиито права и интереси са по-уязвими в цялостния процес на сключване на окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Това е така, защото масово в практиката е възприето да се уговаря плащането на част от продажната цена да се извършва преди сключването на окончателния договор във формата на нотариален акт. Така се стига до ситуации, в които купувачът е изпълнил основното си задължение за заплащане на продажната цена (или голяма част от нея) и за него остава оправданото правно очакване (надеждата), че продавачът ще се яви в уговорените в предварителния договор място и час за сключване на окончателен договор, но това не винаги се случва.

Недвижими имоти
Разрешаване на спорове
Публикации
12/5/2022

Киберправото в България

Тема:
Киберправо
Публикувано във:
Kluwer Law International
Издание:
Международна правна енциклопедия, 2022 г.

Монографията, редактирана от световнопризнатия експерт в областта на правото на информационните технологии и защитата на данни проф. д-р Жо Дюмортие (Jos Dumortier), предлага задълбочен и актуален преглед на различни аспекти на българското киберправо, включително регулация на пазара на ИКТ, защита на интелектуалната собственост в ИКТ сектора, ИКТ договори, електронни трансакции, извъндоговорна отговорност, защита на поверителността и компютърни престъпления.

Дигитални технологии
Технологии и данни
Интелектуална собственост
Публикации
1/4/2022

Отново за цесията и защитата на личните данни

Тема:
Защита на лични данни
Публикувано във:
Е-списание „Данъци TИTA“
Издание:
Брой 171, Април 2022 г.

Доц. д-р Мартин Захариев критикува неотдавнашно решение на Върховния административен съд, с което се изисква съгласието на длъжника за обработване на данни в случай на прехвърляне на вземания. Повече за аргументите му и това, което предлага като възможно работещо решение, можете да намерите в материала.

Технологии и данни
Корпоративно право. Сливания и придобивания
Публикации
28/3/2022

Данъчното облагане на доходи от сделки с криптовалути

Тема:
Данъци; Банково и финасово право; Дигитални технологии
Публикувано във:
Капитал
Издание:
16 март 2022 г.

Иван Александър Манев отговаря на най-често задаваните въпроси относно облагането на доходите от криптовалута, получени от физическо или юридическо лице, както и как и кога трябва да се декларират.

Данъци
ФинТех
Публикации
15/2/2022

Основни задължения на работодателите относно защитата на личните данни

Тема:
Защита на лични данни, Трудово право
Публикувано във:
Труд и осигуривки TiTA
Издание:
Брой 3, Февруари 2022 г.

Макар Общият регламент относно защитата на данните (по-известен с английската си абревиатура GDPR) да се прилага от 25 май 2018 г., а измененията в българския Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) да са в сила от началото на март 2019 г., към настоящия момент все още има сериозно неразбиране у много организации за това какви задължения имат те с оглед защитата на личните данни, които обработват в хода на дейността си. Настоящият анализ е посветен на основните задължения на работодателите относно защитата на личните данни.

Технологии и данни
Трудово право и социални придобивки