Новини & Идеи

Новини

Актуални теми и правни новини по въпроси, които имат значение за бизнеса

19/3/2021

DPC с челнo класиране в Chambers Europe 2021

DPC класирано в Chambers Europe 2021 за право на телекомуникациите, медиите и технологиите, конкурентно право, право на интелектуалната собственост, данъчно право, трудово право, разрешаане на спорове и недвижими имоти и вещно право.

Научи повече
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
изчисти филтри
Публикации
27/9/2021

Доклад на СЕМ относно извънредните парламентарни избори през юли 2021 г.

Тема:
Телеком и медии
Публикувано във:
IRIS 2021-8:1/17
Издание:
Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

В статията си за осмия брой на бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория Никола Стойчев, активно подпомаган от Кристиян Иванов, представя накратко доклада на СЕМ за парламентарния вот на 11 юли 2021 г., в който са представени данни и изводи, основани на процеса на специализиран мониторинг на дейността на доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания. <br>*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

Телеком & медии
Публикации
8/3/2021

Юрисдикционни въпроси и арбитраж - международно сравнение

Тема:
Разрешаване на спорове
Публикувано във:
Austrian Yearbook on International Arbitration 2021
Издание:
2021

За втора поредна година експери в областта на арбитража от DPC бяха да пишат в Австрийкия годишник по международен арбитраж (Austrian Yearbook on International Arbitration). Адв. Пенчо Станчев и д-р Мартин Захариев работиха по българската част от главата "Юрисдикционни въпроси и арбитраж - международно сравнение" от Австрийски годишник по международен арбитраж 2021 г. с автори Геролд Цайлер и Адрияна Мишович. *Публикацията е на английски език.

Разрешаване на спорове
Публикации
22/1/2021

Електронните документи и практическото им приложение в бизнес отношенията

Тема:
Технологии § Данни. Защита на личните данни
Публикувано във:
http://epi.bg/
Издание:
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021, кн. 01, стр. 24

В последното десетилетие се наблюдава постоянна тенденция към дигитализация на множество традиционни процеси в бизнес организациите. Тази тенденция драматично се ускори в последните месеци поради въведените противоепидемични мерки срещу пандемията от COVID-19, които доведоха до масовото въвеждане на работа от разстояние (когато това е възможно), провеждането на бизнес срещи, преговори и сключване на договори от разстояние и много други. Може би най-същественият от тези процеси е документооборотът на организацията, т. е. създаването, подписването, обмена и съхранението на документация както вътре в организацията (напр. документи, създавани във връзка с работния процес), така и вън от нея (напр. документи, касаещи отношенията с доставчици, контрагенти, бизнес партньори и потенциални такива). С навлизането на понятия като договор, сключен от разстояние, електронно изявление (е-изявление), електронен документ (е-документ) и електронен подпис (е-подпис) обаче възникват и множество въпроси, както и опасения, че новото дигитално битие на документите не е в състояние да гарантира интересите на правните субекти по същия начин, както старомодния хартиен документ. Настоящият анализ има за цел да изследва въпросите за правната стойност и значението на е-документите в контекста на търговските и гражданските правоотношения.

Дигитални технологии
Технологии и данни
Публикации
7/1/2021

Законодателни предложения за насърчаване на местната филмова индустрия

Тема:
Телекомуникационно и медийно право
Публикувано във:
IRIS 2021-1
Издание:
Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

Във втората си статия за бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория, адв. Никола Стойчев, със съдействието на Кристиян Иванов, резюмира проекта за изменение на Закона за филмовата индустрия, предвиждащ множество стимули за насърчаване на местната филмова индустрия, включително схема за възстановяване на 25% от допустимите разходи, извършени от чуждестранните филмови продуценти в България за производство на аудиовизуални произведения в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014. *Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

Интелектуална собственост
Телеком & медии
Публикации
21/12/2020

Европейското конкурентно право и цифровата икономика: защита на свободната и лоялна конкуренция в ерата на технологичната (р)еволюция

Тема:
Конкурентно право
Публикувано във:
XXIX конгрес на FIDE в Хага, 2020
Издание:
Конгресни публикации, том 3

Докладите от двадесет и деветия конгрес на FIDE (Международна федерация за европейско право) в Хага през 2020 г. са публикувани в четири тома. Тази книга (том 3) съдържа докладите на главните докладчици (Николас Пети и Питер Ван Клейненбройгел), институционалния докладчик (Томас Крамлер) и националните докладчици по тема 3: Европейско конкурентно право и цифрова икономика: Защита на свободната и лоялна конкуренция в ерата на технологичната (р)еволюция. Националният докладчик за България е адв. Донка Стоянова - изтъкнат експерт в областта на конкурентното право и старши адвокат в Димитров, Петров и Ко. *Публикацията е на английски език.

Конкурентно право
Дигитални технологии