Новини & Идеи

Новини

Актуални теми и правни новини по въпроси, които имат значение за бизнеса

4/4/2023

КЗК разследва предполагаеми картели в хранителния сектор

Повод за образуване на производствата са необичайно бързото и съществено увеличение на цените на основни и бързооборотни хранителни продукти като яйца, мляко и млечни продукти.

Научи повече
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
изчисти филтри
Публикации
15/5/2023

Проект за изменение на Наказателния кодекс във връзка престъпленията срещу интелектуалната собственост

Тема:
Интелектуална собственост
Публикувано във:
IRIS 2023-5:1/20
Издание:
Бюлетин на Европейската аудовизуална обсерватория

На 2 март 2023 г. на Портала за обществени консултации е публикуван проектозаконът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Крайният срок за общественото обсъждане (подаване на становища от заинтересованите страни) беше 3 април 2023 г. Новопредложените разпоредби ще дадат възможност за наказателно преследване на лица, които създават условия за онлайн пиратство. Това включва лица, които разработват и поддържат сайтове за торент тракери, уеб платформи, чат групи в приложения за онлайн обмен на пиратско съдържание и други подобни дейности. *Публикацията е достъпна на английски, френски и немски език.

Интелектуална собственост
Публикации
24/4/2023

Правни гаранции за сигурността на личните данни, обработвани от компетентите органи за полицейски и наказателни дейности

Тема:
Технологии и данни
Публикувано във:
Академично издателство „За буквите – О писменехь“
Издание:
Сигурност и отбрана: Актуално състояние, възможности и перспективи

Компетентните органи по предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване (полицейска и наказателна дейност) обработват редица лични данни за разнообразен кръг субекти – заподозрени, обвиняеми, осъдени лица, свидетели (вкл. защитени свидетели), пострадали от престъпления, агенти под прикритие и много други. Опазването на техните лични данни от неразрешено или незаконосъобразно обработване и от случайна загуба, унищожаване или повреждане е ключова предпоставка за нормалната и законосъобразна полицейска и наказателна дейност. Нещо повече, компрометирането на сигурността на тези данни е от естество да застраши живота, здравето, правата и свободите на тези и други лица. Ето защо, компетентните органи са призвани да прилагат подходящи технически и организационни мерки за сигурността на тези лични данни. Настоящото изложение има за цел да изследва някои основни гаранции за сигурността на данните, закрепени в законодателството на ЕС и българското право, по-специално в Директива 2016/680 и Закона за защита на личните данни.

Технологии и данни
Публикации
10/4/2023

Влезе в сила Кодексът за поведение за защита на децата

Тема:
Човешки права
Публикувано във:
IRIS 2023-4:1/18
Издание:
Бюлетин на Европейската аудовизуална обсерватория

На 1 февруари 2023 г. влезе в сила Кодексът за поведение относно мерките за оценка, етикетиране и ограничаване на достъпа до програми, които са вредни или създават риск от неблагоприятно въздействие върху физическото, умственото, моралното и/или социалното развитие на децата. Кодексът е приет от СЕМ в съответствие с Решение № РД-05-7 от 12 януари 2023 г. Кодексът е изготвен съвместно от Съвета за електронни медии (СЕМ) и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО), Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) в съответствие със Закона за радиото и телевизията. *Публикацията е достъпна на английски, френски и немски език.

Телеком & медии
Публикации
21/3/2023

Върховният касационен съд ще внесе яснота относно обезщетенията за нарушаване на авторско право

Тема:
Интелектуална собственост
Публикувано във:
IRIS 2023-3:1/21
Издание:
Бюлетин на Европейската аудовизуална обсерватория

С резолюция от 15 декември 2022 г. Върховният касационен съд (ВКС) образува тълкувателно дело № 3/2022 относно тълкуването на някои въпроси, свързани с обезщетенията за нарушения на авторското право, които предизвикват объркване и разногласия между по-долните съдилища и практикуващите юристи. Делото е образувано по искане на Висшия адвокатски съвет и ще бъде решено от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на ВКС. *Публикацията е достъпна на английски, френски и немски език.

Интелектуална собственост
Публикации
6/2/2023

Кръгла маса относно търговските съобщения в областта на хазарта и саморегулирането на операторите на хазартни игри

Тема:
Реклама на хазартни игри
Публикувано във:
IRIS 2023-2:1/19
Издание:
Бюлетин на Европейската аудовизуална обсерватория

На 2 март 2023 г. проектът на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс е публикуван на Портала за обществени консултации. Крайният срок за обществено обсъждане (подаване на становища от заинтересованите страни) беше 3 април 2023 г. Новопредложените разпоредби ще дадат възможност за наказателно преследване на лица, които създават условия за онлайн пиратство. Това включва лица, които разработват и поддържат сайтове за торент тракери, уеб платформи, чат групи в приложения за онлайн обмен на пиратско съдържание и други подобни дейности. *Публикацията е достъпна на английски, френски и немски език.

Телеком & медии