Новини & Идеи

Новини

Актуални теми и правни новини по въпроси, които имат значение за бизнеса

18/11/2022

DPC с награда „Кантора на годината“ за България за 2022 г. на Who's Who Legal

Нашият основател и съдружник проф. д-р Георги Димитров получи престижната награда от името на кантората на официална церемония в Лондон на 16 ноември.

Научи повече
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
изчисти филтри
Публикации
21/11/2022

Правни гаранции при използване на новите технологии за целите на противодействие на престъпността и тероризма

Тема:
Технологии и данни
Публикувано във:
Академично издателство „За буквите – О писменехь“
Издание:
Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век, ХX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2022 г.

Динамиката на съвременните обществени отношения поставя нови заплахи пред сигурността и обществения ред. Ето защо компетентните органи следва да идентифицират подходящи механизми за противодействие на такива заплахи, отговарящи на съвременното технологично развитие на обществото. Такива механизми могат да бъдат някои нови технологии като лицево разпознаване, изкуствен интелект, автоматизирано взимане на решения и профилиране. Настоящият доклад има за цел да анализира някои основни правни гаранции за правата и свободите при прилагането на посочените технологии в сферата на противодействието на престъпността и тероризма.

Технологии и данни
Публикации
1/11/2022

Mогат ли регулациите да подобрят киберсигурността?

Тема:
Киберсигурност
Публикувано във:
Digitalk report
Издание:
Индустриална киберсигурност

Все по-големите мащаби и въздействие на кибернападенията излизат извън границите на отделните компании, индустрии и дори държави. А когато последствията не само вредят на фирмения имидж, а заплашват националната сигурност, на преден план неминуемо излиза темата за регулациите и необходимостта от въвеждане на стандарти, които да гарантират една достатъчно висока защита.

Данъци
Технологии и данни
Публикации
17/10/2022

Критичен коментар на някои моменти от Наредбата за електронното трудово досие

Тема:
Трудово право
Публикувано във:
Труд и осигуровки TiTA
Издание:
м. октомври 2022 г.

Важна стъпка към модернизирането на трудовото ни законодателство бе предвидената с измененията от 2016 г. възможност част от документите от трудовото досие да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи. Тази възможност е детайлизирана в подзаконов акт на Министерския съвет – Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.

Трудово право и социални придобивки
Дигитални технологии
Публикации
15/9/2022

Някои особености при прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение по чл. 331 от Кодекса на труда

Тема:
Трудово право
Публикувано във:
Труд и осигуровки TiTA
Издание:
м. септември 2022

Прекратяването на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение по реда на чл. 331 от Кодекса на труда (КТ) е едно от често прилаганите в практиката основания. Това се дължи на неговата изгода както за работодателя, така и за самия работник/служител. Доц. д-р Мартин Захариев разглежда някои конкретни особености при прекратяване на това основание, които е добре да се знаят и от двете страни по трудовоправната връзка.

Трудово право и социални придобивки
Публикации
3/8/2022

Може ли недобросъвестният продавач по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот да осуети надлежното упражняване на правото на купувача на иск по чл. 19 ЗЗД?

Тема:
Недвижими имоти, Разрешаване на спорове
Публикувано във:
Дайджест "Собственост и право"
Издание:
2022 г., кн. 07

Съгласно чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор. Най-често в практиката тези искове се инициират от купувача по сключения предварителен договор, т. к. обикновено именно купувачът е страната, чиито права и интереси са по-уязвими в цялостния процес на сключване на окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Това е така, защото масово в практиката е възприето да се уговаря плащането на част от продажната цена да се извършва преди сключването на окончателния договор във формата на нотариален акт. Така се стига до ситуации, в които купувачът е изпълнил основното си задължение за заплащане на продажната цена (или голяма част от нея) и за него остава оправданото правно очакване (надеждата), че продавачът ще се яви в уговорените в предварителния договор място и час за сключване на окончателен договор, но това не винаги се случва.

Недвижими имоти
Разрешаване на спорове