Индустрия

Банки

Помагаме на банковия сектор да върви напред

Банките все повече възприемат дигиталната трансформация на своите услуги. Пандемията от Covid-19 ускори този процес, както и сътрудничеството между банките и ФинТех сектора.

Лица за контакт

 • Правни аспекти на дигиталната трансформация на банките и регулаторни съвети за предлагането на иновативни банкови услуги
 • Проектно финансиране и синдикирани заеми
 • Правен анализ и сделки с необслужвани кредити
 • Правни становища относно изпълнението и валидността на различни международни банкови споразумения
 • Регулация на финансови услуги
 • Платежни услуги и системи
 • Финансови деривати и продукти
 • Защита на потребителите и мерки срещу изпирането на пари
 • Консултации по всички аспекти на българското и европейско банково законодателство
 • Преструктуриране и несъстоятелност
‘‘Те винаги намират решение. Впечатляващи са Христо Нихризов и Пенчо Станчев, които се открояват със своите умения, точност, остър ум и стил’’ - Legal 500  

Съдействие в разнообразието от правила

DPC предоставя изчерпателни правни съвети по различни специфични за сектора въпроси, вариращи от регулиране на платежни услуги и платежни системи, придобиване и финансиране на проекти и получаване на регулаторни одобрения до права на потребителите, мерки срещу изпирането на пари и защита на лични данни. Ние разбираме икономическата логика на всяка транзакция и клиентите се обръщат към нас за специализирани съвети и технически издържани правни инструкции.

Разбирането на сложните регулаторни режими е особено ценно за кредиторите и банките, които искат да разберат както рисковете, пред които може да се изправи бизнеса на потенциалния кредитополучател, така и валидността и прилагането на обезпеченията, регулирани от българското законодателство.

Представителен опит:
 • Представителство на Българската народна банка в поредица от регулаторни съдебни дела, свързани с отказа ѝ да разреши придобиването на местна банка от частен пенсионен фонд поради несъответствия и регулаторни пропуски на купувача
 • Консултиране на Българо-американска кредитна банка относно пакета ѝ от услуги за електронно банкиране, включително създаване и актуализиране на рамката за онлайн и дистанционни услуги и дистанционно включване на клиенти, както и представляване на банката пред компетентните органи във връзка с въвеждането на новата услуга
 • Правна подкрепа на УниКредит Булбанк във връзка с дигиталната трансформация на някои от основните вътрешни процеси на банката
‘‘Димитров, Петров и Ко. предлагат отлично обслужване практически във всяка област на правото’’ – Legal 500

Ново състезание за традиционните играчи

Участвайки в някои от най-големите сделки в България, ние се позоваваме на изключителни знания и опит от първа ръка в банковия и финансов сектор. Съветите и консултациите на екипа почиват на разбирането на бизнеса и проектите на страните и също толкова силното разбиране на нуждите, опасенията, предпочитанията и целите както на кредитополучателите, така и на заемодателите.

Нашите експерти водят семинари и обучения за практическото приложение на PSD2 и закона за кредитните институции, на които присъстват представители на банки и на ФинТех сектора, експерти в областта на платежните системи и други доставчици на услуги.

Представителен опит:
 • Консултиране на водеща българска банка относно дистанционното откриване на платежни сметки, включително относно регулаторни въпроси, свързани с KYC, AML, GDPR, киберсигурност и защита на потребителите
 • Консултации на Société Générale Expressbank относно стартирането на нови услуги съгласно Втората директива за платежните услуги на ЕС и свързаното с това обучение на ръководството на банката
 • Консултации на финансова институция по правни и регулаторни въпроси, свързани с въвеждането на уникални потребителски финансови услуги за предоставяне на микрокредити чрез нови и неизследвани пазарни канали, включително анализ на правните аспекти на дистанционната идентификация на потребителите, дистанционното подписване на договори за кредит, проверката на електронни подписи и др.

Свързани новини

Свързани публикации

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас