Практика

Недвижими имоти и строителство

Преосмисляне на пазарните тенденции – иновативни бизнес стратегии

От големи индустриални проекти и развиване на офисния сегмент, до търговски и жилищни имоти, инвеститорите търсят възможности извън своите юрисдикции и инвестират в чужбина.

Опитният ни екип от експерти притежава необходимите знания и потенциал за структуриране и договаряне на сделки, извършване на пълен правен анализ и управления на проекти. Пълното правно обслужване включва първоначално проучване, комплексен правен анализ, водене на преговори, изготвяне на документация и отчитане на данъчните аспекти на сделката.

Лица за контакт

 • Структуриране и финансиране на сделки с недвижими имоти
 • Комплексна проверка на имоти
 • Договори за наем на търговски площи
 • Договори за управление на имоти
 • Консултиране и изготвяне на различни обезпечителни документи, свързани с недвижими имоти
 • Градоустройство и планиране
 • Преговори и изготвяне на строителни договори (включително ФИДИК)
 • Налагане на възбрани и процесуално представителство при съдебни спорове, свързани с недвижими имоти и строителство
 • Данъчни аспекти при сделки с недвижими имоти
"Всичко е изпипано до най-малкия детайл.“ – Chambers Europe

Местни или международни проекти – определяме посоката внимателно

Екипът ни координира сложни проекти и портфолиа, обхващащи разнообразни области на правото. Подхождаме комплексно и с оглед нуждите на клиентите, както в бизнес, така и в правен и регулаторен аспект. Предоставяме консултиране на водещи инвеститори, частни инвестиционни фондове, банки и предприемачи.  

Представителен опит
 • Agrix - правна подкрепа при придобиването на един от най-големите земеделски бизнеси в България с над 10 000 декара обработваема земя, складове и оборудване. Работата ни включва пълна комплексна проверка, данъчно планиране и съдействие на клиента в отношенията му с банките относно финансирането на проекта, включително ескроу документация.
 • Pilko - придобиване на комплекс за съхранение на зърно и птицекланица. Екипът ни извърши надлежна проверка на статута на имотите (due diligence), включително права на собственост, градоустройствен статут, съответствие със специфичните изисквания за строителство и изготвяне на документите за придобиване.
 • Tradenet - комплексна проверка (due diligence) на значителен брой недвижими имоти, свързани с развитието на верига бензиностанции в България, представителство в преговорите и изготвяне на предварителни договори, нотариални актове и договори за наем, както и данъчно планиране.

Финализиране на сделките

Благодарение на солидния си опит и ноу-хау в областта на недвижимите имоти, DPC може да предложи пълно правно съдействие във всички етапи от реализиране на сделките. Услугите включват консултиране по осъществяването на самата сделка, структуриране на съвместни предприятия, разработване, планиране, финансиране, обезпечения, данъчни въпроси. Екипът ни също така е специализиран в придобиването на дългове на предприятия в несъстоятелност, придобиване на необслужвани кредити (включително ипотекирани имоти) и преобразуване на задължения.

Представителен опит
 • Pepco Bulgaria – правно съдействие при структурирането на веригата магазини на европейския търговец на дребно: комплексна проверка (due diligence) на помещенията, преговори с наемодатели, изготвяне и договаряне на договори за наем
 • Hermitage Classic - консултирахме предприемача и строителя в процеса на финансиране, ипотекиране и завършване на строителството на известна офис и търговска сграда в София
 • Excelion Development Group - консултирахме големия израелски инвестиционен фонд за недвижими имоти в сделка за финансиране на придобиване на първокласен хотел и ваканционни имоти
“Екипът работи с подход, ориентиран към постигане на резултати и съобразен с нашите бизнес цели." – Chambers Europe

 

Свързани новини

Свързани публикации

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас