Практика

Банково и финансово право

Бъдещето се случва днес

Банките са един от основните двигатели на всяка икономика, а финтех компаниите разтърсват пазара. Банковият и финансовият сектор претърпяват фундаментална регулаторна и технологична трансформация. Днешните кредитори и кредитополучатели трябва да се справят със сложни въпроси, неизследвани територии и многостранни регулаторни ограничения.

Лица за контакт

 • Проектно финансиране и синдикирани заеми
 • Правен анализ и сделки с необслужвани кредити
 • Правни аспекти на дигиталната трансформация в банковия сектор
 • Особени залози и финансови обезпечения
 • Правни становища относно изпълнението и валидността на различни международни банкови споразумения
 • Регулация на финансови услуги
 • Платежни услуги и системи
 • Финансови деривати и продукти
 • Консултации по всички аспекти на българското и европейско банково законодателство
 • Преструктуриране и несъстоятелност
'‘Бих препоръчал тези специализирани в много области, надеждни и ориентирани към клиентите адвокати на всеки бизнес партньор.'’ – Legal 500  

Правилата на играта се променят

DPC ви предлага отзивчив, мултидисциплинарен екип от адвокати по банково и финансово право, които да се справят с вашите търговски и регулаторни предизвикателства. Богатият ни опит е натрупан в предоставянето на професионални услуги на редица банки,  небанкови финансови институции, финтех компании, инвестиционни и публични дружества при предлагането на нови продукти, изпълнение на инвестиционни проекти и договаряне на синдикирани заеми.

Представителен опит:
 • Пълен правен анализ и последващ преглед на качеството на активите и оценка на активите на инвестиционния портфейл на четвъртата по големина българска банка, като част от първия преглед на качеството на активите, възложено от регулатора в България
 • Юридически съветник на Българската народна банка по няколко големи регулаторни и административни дела
 • Консултиране на фонд за рисков капитал NEVEQ II относно редица многомилионни международни капиталови инвестиции, включително структура за суап на акции и новаторски договор за конвертируем заем
‘‘Екипът по банково и финансово право в „Димитров, Петров и Ко“, който се ръководи от „впечатляващия“ Христо Нихризов, съветва по регулаторни въпроси големи клиенти. “ – Legal 500

Експертен опит в множество индустрии

Нашият екип съветва по всички аспекти на международни финансирания в различни индустрии, съдействайки на бизнеса да е стъпка пред конкурентите. DPC представлява както кредитори, така и кредитополучатели, така че Вие да извлечете най-доброто от опита ни от двете страни на масата. Работейки с екип, който знае от какво се нуждаете, ще се възползвате от стратегически структурирана и ориентирана към Вашия успех услуга.

Наши клиенти са търговски банки, финансови институции, фондове, инвестиционни компании, частни капиталови дружества, частни инвеститори, застрахователни компании и брокери.

Представителен опит:
 • Консултиране на голям израелски инвестиционен фонд за недвижими имоти в сделка за финансиране на придобиването на хотел и ваканционни имоти
 • Съветване на водеща финансова институция относно стартирането на услуга за потребителско финансиране за предоставяне на микрокредити чрез нови пазарни канали
 • Консултиране по въпроси от областта на банковото и финансовото право на заемодателите на един от участниците в процедурата за предоставяне на концесия на летище София, включително относно валидността и учредяването на обезпеченията, местните правила за принудително изпълнение, възможностите за разрешаване на спорове.

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас