Индустрия

Храни и напитки

Вярваме в качеството

Практиката на DPC е всепризната заради своите широки компетенции, интердисциплинарен подход и богат опит в сферите на правото, свързани с храни и напитки. Отличаваме се с уникална регулаторна експертиза на местно и международно ниво и сме в състояние да предоставим широкспектър от правни услуги.

Лица за контакт

 • Пускане на пазара на нови продукти
 • Структуриране на модели за дистрибуция  
 • Спазване на нормативни изисквания при хранителните продукти
 • Защита на потребителите
 • Спазване на изискванията по отношение на електронната търговия
 • Общи условия и уведомления за защита на личните данни
 • Правни аспекти на маркетинг и рекламни кампании на хранителни продукти
 • Предоставяне на преддоговорна информация и спазване на специфични секторни правила
 • Процесуално представителство пред компетентните органи
Клиент казва за кантората, че е ''суперкомпетентна, бърза и ефективна''.- Chambers Europe

Домашно приготвени и прясно доставени  

Екипът на DPC се справя с впечатляващ обхват на работа, съчетавайки компетенции в областите на търговско и конкурентно право, интелектуална собственост, медицинско право и защита на лични данни с отлична осведоменост относно регулаторната рамка и пазарната среда. Имаме опит и в консултирането относно защита на търговски марки, интелектуална собственост и съответствие на маркетингови стратегии с приложимото законодателство.

Представителен опит:
 • Консултиране на клиент за онлайн продажби и реклама на хранителни добавки
 • Консултиране на водеща международна група, оперираща в сферата на хранителните продукти и земеделието по трансграничен казус, свързан с претърпени вреди от пускането на хранителни продукти на българския пазар
 • Успешно представителство на производител на хранителни продукти в поредица от административни производства пред Българската агенция по безопасност на храните, във връзка с незаконни санкции, наложени от агенцията
Клиентите оценяват, че екипът ''много внимателно проучва решения, които могат да отговарят на нуждите на техните клиенти'' – Chambers Europe

Здравословнo и без консерванти

Множеството международни клиенти, които са поверили на нашия екип различни аспекти от българския си бизнес, както и спечелените нови клиенти, говорят за високия стандарт на правните услуги. Ние високо ценим доверието на клиентите ни и предлагаме креативно мислене и работещи решения.

Представителен опит:
 • Консултиране на водещата немска компания за преработка на храни MEGGLE по финансиране и корпоративни въпроси на българското ѝ дъщерно дружество
 • Съдействие на български производител на месо относно етикетиране на продукти и транспортиране на специфични хранителни продукти
 • Консултиране на клиент относно пускането на хранителни добавки на българския пазар и приложимите разпоредби, свързани с качеството на продуктите, етикетиране, реклама, защита на потребителите, административни производства и наказателни процедури

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас