Индустрия

Производство

Компас за променящата се правна рамка

Бизнес моделът на индустриалните производства се променя с появата на интернетна нещата (IoT) и автоматизираните производствени системи. Освен това, тъй като глобалната мобилност се увеличава, доставката на ефективни продукти е все по-важна. Като кантора с опит в технологичните процеси, DPC е позиционирана да работи с водещи производители и техните консултанти и доставчици, за да предоставя специализирани правни съвети относно съвременната регулаторна среда, заобикаляща този индустриален сектор.

Лица за контакт

 • Гаранции на стоки
 • Безопасност на стоки и изтеглянето им от пазара  
 • Съвети за корпоративно управление
 • Изготвяне и договаряне на различни търговски споразумения с доставчици и клиенти
 • Трудово-правни консултации
 • Защита на интелектуалната собственост и търговски марки
 • Съвместни предприятия, подизпълнители и възлагане на външни изпълнители
 • Защита на потребителите
 • Спазване на нормативните изисквания
 • Търговски спорове
‘‘DPC предоставя истинска правна консултация с пълен набор от услуги - от първоначалнoто обмисляне как да се структурира сделката, през всичките ѝ етапи и въпроси, свързани със спазването на изискванията. Всеки член на кантората показва невероятни правни познания и всички те действат като един екип. Готовността и отдадеността им да завършат всеки проект по най-добрия възможен начин е това, което ги отличава. Като клиент съм наистина впечатлен и чувствам, че те наистина се интересуват от моята компания и цялостния успех на начинанието.“ - Legal 500

Избягайте от обикновеното

Нашата цялостна услуга включва консултиране на клиенти по въпроси, вариращи от ежедневни оперативни проблеми до сложни транзакции. Мултидисциплинарният подход на DPC съчетава знания от практически области като сливания и придобивания, корпоративно управление, конкуренция, данъци, интелектуална собственост, трудово право, защита на данните и др. Към опита и репутацията си можем да добавим добре разработена мрежа от контакти в целия регион, единна точка за контакт, както и квалифициран екип от внимателно подбрани експерти за реализиране на трансгранични бизнес начинания.

Представителен опит:
 • В продължение на години бяхме българският правен консултант на дъщерните дружества на водещия производител на стъкло Şişecam, съветвайки по разнообразни въпроси, включително опазване на околната среда, търговски отношения, въпроси за недвижими имоти и изграждане на ново производствено съоръжение
 • Консултиране на една от най-големите компании за производство на храни и фураж в България относно придобиването на комплекс за съхранение на зърно и птицефабрика.
Клиентите високо оценяват услугата, като един от тях казва: „Имам усещането за голяма подкрепа в сложните случаи, с които се занимавам, и в същото време комуникацията ни е непосредствена и ясна.“ - Chambers 2021

С взаимодействие постигаме предимство

Индустрията е изправена пред редица предизвикателства - от бързо променящи се регулации до увеличаване на разходите за научноизследователска и развойна дейност, скъсена верига на доставки и натиск върху цените. Ние помагаме на клиентите да сключват сделки. Независимо дали клиентът се нуждае от иновативни финансови продукти, сложен търговски договор или застраховка на риска, нашият екип работи, за да го осъществи.

Прилагаме превантивен подход по отношение на местното законодателство и винаги сме в крак с последните регулаторни промени. Доказали сме се в създаването на стойност и инвестираме във взаимоотношенията, което ни прави едно от най-търсените кантори за компании, правещи бизнес в България

Представителен опит:
 • DPC консултира единия от участниците в структуриран процес по продажба на българско дружество, лидер в областта на производство в химическата индустрия
 • Консултиране на водеща немска компания за преработка на храни относно финансирането на българското дъщерно дружество. Консултираме клиента относно местните изисквания на банковото и финансово законодателство и структурираме сделката с водеща българска банка.

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас