Индустрия

Недвижими имоти

Прилагаме нов подход към утвърдените практики

Нашият опит в индустрията на недвижимите имоти съчетава специфично ноу-хау в областта с юридическа подкрепа по корпоративни, финансови, вещни и данъчни въпроси.

В индустрия, фокусирана върху дългосрочни цели, транзакциите и изпълнението на проекти изискват да се надскочат условията на един договор. Нашият екип от адвокати с опит в недвижими имоти и строителство предлага знания и търговски подход, за да предостави решения с добавена стойност и ефективни правни съвети.

Лица за контакт

 • Структуриране и финансиране на сделки с недвижими имоти
 • Комплексна проверка на имоти (Due diligence)
 • Договори за наем на търговски площи
 • Договори за управление
 • Консултиране и изготвяне на различни обезпечителни документи, свързани с недвижими имоти
 • Градоустройство и планиране
 • Преговори и изготвяне на строителни договори (включително FIDIC договори)
 • Налагане на възбрани и процесуално представителство при съдебни спорове, свързани с недвижими имоти и строителство
 • Данъчни аспекти при сделки с недвижими имоти
Екипът "излезе с решенията, които ни подхождаха най-добре. През цялото време чувствахме, че защитата на най-добрия ни интерес е техният първостепенен приоритет." – Chambers

Покриваме всички ваши правни нужди

Експертният опит в областта на недвижимите имоти, предлаган от DPC, обхваща множество работни аспекти, включително придобивания, съвместни предприятия, финансиране, разпореждане с имоти, отдаване под наем, проектиране и строителство. Ние работим с инвеститори с частен капитал, дружества със специална инветсиционна цел (АДСИЦ), финансови институции, инвеститори, строители и компании от туристическия сектор, за да добавим стойност към всички етапи от жизнения цикъл на проекта.

Представителен опит:
 • Pepco - комплексни правни услуги за голямата търговска верига по отношение на стартирането на нейния бизнес в България; надлежна проверка на недвижими имоти, участие в преговори с наемодатели, изготвяне на договори за наем
 • Изготвяне на пълна комплексна проверка и консултиране на придобиване на индустриални имоти и парцели за изграждане на нови бензиностанции и офис център
"Харесва ми начина, по който обясняват сложните въпроси с прости думи. Комуникацията е много лесна и всичко се извършва своевременно и точно." - Chambers

Разрешаваме сложни въпроси

Стремейки се да покрие оперативните и бизнес нужди на нашите клиенти, нашият екип предлага конретни съвети за недвижими имоти по разрешаване на спорове, данъци, финанси, корпоративни сливания и придобивания и трудови въпроси в контекста на индустрията.

Представителен опит:
 • Юридическа подкрепа за мащабен строителен проект в черноморски курорт - споразумения за финансиране, договори за строителство (включително за инфраструктурата около комплекса), договори за проектиране, отмяна на възбрани
 • Консултиране на голям израелски инвестиционен фонд за недвижими имоти в сделка за финансиране на придобиване на първокласен хотел и ваканционни имоти в зимен курорт.

Свързани новини

Свързани публикации

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас