Практика

Медицинско и фармацевтично право

Когато технологията и науката се срещат

Медицинската и фармацевтичната индустрии са едни от най-бързо развиващите се и най-регулираните не само в България. Тъй като технологичният сектор все повече се сближава с този на медицината и фармацията, възникват допълнителни въпроси относно защита на интелектуалната собственост и защита на данните. DPC има една от най-добрите практики в областта на медицинското и фармацевтичното право в България. Екипът ни се е доказал със своята мултидисциплинарна експертиза и умения за съдействие на клиентите да преодолеят бизнес и правните предизвикателства.

Лица за контакт

 • Спазване на регулаторните изисквания от страна на фармацевтичните компании
 • Утвърждаване на цени и реимбурсиране на лекарствени продукти
 • Клинични изпитвания
 • Медицински изделия
 • Храни и хранителни добавки
 • Козметични продукти
 • Производство и дистрибуция
 • Маркетинг и реклама
 • Поверителност, интелектуална собственост и защита на данните
 • Представителство пред местни регулаторни органи
‘’ Въпреки сложността на процедурите, които те водят за нас, никога не съм ги виждал обезсърчени и без решение.“ - Legal 500

Бързо израстваме заедно

Ние съветваме дружества, които са активни във всички области на медицината и фармацията, включително лекарствени продукти, медицински изделия, здравни услуги, храни, хранителни добавки и козметика. Сред нашите дългогодишни клиенти са някои от най-големите фармацевтични компании в света и техните местни структури.

Правното ни съдействие обхваща широк спектър от въпроси, включително сделки за сливания и придобивания, съвместни предприятия, споразумения за продажба и дистрибуция, реклама, лицензиране, регулаторни въпроси, разрешения за търговия, въпроси на интелектуалната собственост и съдебни спорове. През последните няколко години нашият правен екип участва в различни сливания и придобивания, сделки за трансфер на технологии и клинични изпитвания.

Представителен опит:
 • Ние съветваме някои от най-големите международни фармацевтични компании относно всякакви регулаторни и корпоративни аспекти на техния бизнес в България
 • Комплексна правна подкрепа на българското дъщерно дружество на една от най-големите фармацевтични компании в света
 • Редовни правни консултации по различни въпроси на българския клон на най-голямата и най-широко базираната здравна компания в света

‘’Те постигнаха успех в редица производства с потенциално сериозни финансови и репутационни ефекти за нашия бизнес.“ –Legal 500

Запълваме голямата картина с малки детайли

Нашият мултидисциплинарен екип е известен с всеобхватните си познания относно свързаните с индустрията практики в областта на интелектуалната собственост, спазване на нормативните изисквания, разрешаване на спорове, защита на лични данни, технологии, сделки, интелектуална собственост и законодателството в областта на защита на конкуренцията. Нашите експерти ежемесечно изготвят подробен бюлетин, посветен на здравеопазването, чиято цел е да информира клиентите за последните законодателни и регулаторни новости в здравеопазването и фармацевтичния сектор.

Обменяме опит с адвокатски кантори от най-високо ниво, за да съдействаме на клиентите си при ефективното ориентиране в правните лабиринти на всяка юрисдикция на ЕС.

Представителен опит:
 • Консултиране на много фармацевтични компании по отношение на провеждане на клинични изпитвания в България, включително съвети относно обезщетение, застраховки, защита на личните данни и поверителност в здравната среда
 • Пълно съдействие в процеса на реализиране и успешно приключване на тръжна процедура за избор на дистрибутори на нов лекарствен продукт, пуснат на българския пазар
 • Извършване на цялостен правен анализ и изготвяне на доклад за спазване на регулаторните изисквания за водеща фармацевтична компания по отношение на взаимодействието на местния ѝ клон с медицински специалисти, здравни организации и пациентски организации

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас