Практика

Корпоративно право. Сливания и придобивания

Отдадени сме на Вашия растеж

Ако се стремите към разширяване обхвата на услугите, които предлагате, растеж или изграждане на синергия чрез сливане с друго дружество, сливанията и придобиванията биха дали на бизнеса ви стратегическо предимство и биха създали стойност на пазара. Ние представляваме компании, участващи в сливания, придобивания и съвместни предприятия в широк спектър от индустрии, включително финанси, технологии, търговия на дребно, телекомуникации, медии, фармацевтични продукти, здравеопазване, енергетика и инфраструктура.

Лица за контакт

 • Сливания & придобивания
 • Трансгранични сделки
 • Съвместни предприятия
 • Правни съвети за корпоративно управление
 • Изготвяне и преговори на различни търговски споразумения
 • Структуриране на бизнеси и споразумения между акционери
 • Правни съвети на стартъпи
 • Продажба на дялове и активи
''Адвокатите често са били изправяни пред сложни проблеми и/или амбициозни срокове, но никога не съм ги чувал да обявяват нещо за невъзможно’’ – Legal 500

Стратегически подход

Нашият M&A екип притежава уменията и опита за структуриране и договаряне на сделки, извършване на правен анализ и управление на проекти. Екипът предоставя комплексни правни услуги, включително първоначални проучвания, комплексен правен анализ, преговори, изготвяне на необходимата правна документация и разглеждане на данъчните аспекти по сделката.

Корпоративният екип на DPC съдейства на дружества, финансови институции и стартъпи в ежедневната им дейност и инвестиции в България. Нашият екип предоставя пълния набор от корпоративни правни услуги, а с над 20-годишния ни опит, ние имаме всички предимства, за да предоставяме стратегически, ориентирани към бизнеса консултации по сложни правни въпроси.

Представителен опит:
 • Представляваме Iron Mountain при придобиването на Hamilton Data Services
 • Съветвахме team.blue при придобиването на водещата уебхостинг компания SuperHosting
 • Представлявахме клиент при инвестиция в офис сграда от висок клас, включително структуриране на отношенията с акционерите, изготвяне на споразумения и водене на сложни и интензивни преговори от името на инвеститора.
'‘Бихме препоръчали целия екип за техния опит, отзивчивост и ангажираност.'' - Legal 500

Яснота в договорите

Бизнесът се гради върху споразумения и договори, а качеството им е ключов фактор в избягването на потенциални рискове. Клиентите ценят опита ни в бизнеса и яснотата на езика, който използваме при изготвянето на търговски споразумения. Нашият екип съветва по разнообразни въпроси, свързани както с договори, обществени поръчки и разпространение на услуги, така и със защита на данните, маркетинг, етикетиране и електронна търговия.

Представителен опит:
 • Консултирахме отделянето на инфраструктурата от бизнеса с услуги на дребно на Telenor
 • Консултирахме Exclusive Networks във връзка със сложно трансгранично придобиване, включващо един от най-големите IT дистрибутори в Централна и Източна Европа
 • Консултирахме ЕБВР във връзка с проект за комплексна оценка на правната и институционална рамка на корпоративното управление на държавните предприятия в региона на Югоизточна Европа.

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас