Индустрия

Потребители и търговия на дребно

Преминаване от офлайн към онлайн

Експертната група на DPC в областта на търговията на дребно консултира дружества, опериращи в различни сфери – производство на храни, пакетирани стоки, нехранителни брандове, луксозни стоки, напитки и електроника. Познаваме добре трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени нашите клиенти и можем да се похвалим със солиден опит по отношение на правната рамка на веригата на доставките, договорите за франчайзинг, както и дигиталната трансформация на много бизнес модели.

Лица за контакт

 • Спазване на изискванията по отношение на електронната търговия
 • Пускане на пазара на нови продукти
 • Отговорност за вреди от стоки, безопасност на продукти и изтегляне на продукти от пазара
 • Структуриране на модели на ценообразуване и дистрибуция и управление на веригата на доставки
 • Правно съдействие в отношенията с клиенти, доставчици и партньори
 • Изготвяне и преговори на различни търговски споразумения
 • Защита на потребителите
 • Предоставяне на преддоговорна информация и спазване на специфични секторни разпоредби
 • Общи условия и уведомления за поверителност
 • Правни аспекти на маркетингови промоции и рекламни кампании
‘‘Адвокатите наистина ни дадоха това, което искахме, вместо да се опитват да ни казват какво искаме, както видях при други адвокати“– Chambers

С грижа към клиента

Предоставяме на клиентите си комплексно обслужване, включващо консултиране в разнородни сфери – защита на потребителите, спазване на нормативните изисквания, разрешаване на спорове, корпоративни и търговски въпроси, защита на данните, конкуренция, трудово-правни взаимоотношения, данъчно и финансово право. Притежаваме опит и в областта на защита на марки, интелектуална собственост и съответствие на маркетингови стратегии с приложимата правна рамка.

Представителен опит:
 • Консултиране на Philips България по общи корпоративни и търговски въпроси, административни и регулаторни казуси, защита на потребителите, дигитален маркетинг, защита на личните данни и други въпроси
 • Успешно регистриране на Telenor като застрахователен агент, което позволи на телекома да стартира нова услуга за застраховане на мобилни устройства срещу случайни повреди или кражби
 • Правно съдействие на LPP Retail по различни договори за наем и предоставяне на съвети във връзка с разнообразни търговски въпроси
''Перфектно организиран екип с обширни познания в много области’’ – Legal 500

Съответствие с добавена стойност

Нашият екип има експертните умения да ориентира участниците на пазара в местните закони, относими към техния бизнес. Ние представляваме клиенти от широк кръг индустрии, включително мода, технологии, телекомуникации, медии, фармацевтика, енергетика и земеделие.

С оглед спазване на регулаторните изисквания, ние предлагаме на своите клиенти съдействие и по редица други въпроси, като етикетиране, безопасност и съответствие на продуктите.  Нашите експерти имат натрупан опит и при консултиране относно изтегляне на продукти от пазара, договори за дистрибуция и стратегии за електронна търговия.  

Представителен опит:
 • Пълно правно съдействие на VM Petroleum при разработването на верига бензиностанции, включително при придобиване и отдаване под наем на няколко поземлени имота, последващо изграждане и въвеждане в експлоатация на повече от 20 бензиностанции в различни части на страната
 • Правна подкрепа за структурирането на българската верига на европейския търговец на дребно Pepco: подготовка на HR пакет за назначаване на нови служители, надлежна проверка (due diligence) на избраните помещения за магазини, преговори с наемодатели, изготвяне и преговори на договори за наем
 • Съдействие на италианска технологична компания в защита на правата на интелектуална собственост за биоразградими органични продукти (включително търговски марки и авторски права) срещу неоторизирана употреба и нелоялни практики на български дистрибутор

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас