Практика

Трудово право и социални придобивки

Нужда от повече гъвкавост

Пазарът на труда се променя скоростно. От икономическата криза и пандемията с Covid 19 до технологичния напредък и развитието на дигиталната икономика, новите регулации и безпрецедентните изисквания на служителите промениха динамиката на взаимоотношенията работодател-служител. Ние разбираме същността на натиска, който тези промени оказват върху управленските екипи и бизнеса в цялост.

Лица за контакт

 • Назначаване на нови служители
 • Разработване и прилагане на програми за социални придобивки
 • Изготвяне на колективни и индивидуални трудови договори
 • Консултиране по въпроси относно данъка върху доходите и социалното осигуряване
 • Уволнения и прекратяване на трудови договори
 • Правна защита на работодатели, включително съдебни спорове и разрешаване на трудови спорове
 • Представителство пред Главна инспекция по труда
 • Заетост на чуждестранни граждани, мобилност на работната сила и командироване на служители - включително по въпроси относно временно пребиваване на чуждестранни граждани, наети от местни дружества  
''Прагматичен, висококачествен, отзивчив екип, който дава стойност на добра цена.'' - Legal 500

Вдигаме летвата

Ние консултираме по въпроси относно придобивки и обезщетения за служителите, осигурявайки съответствие с приложимото законодателство и се стремим да сме максимално ефективни от данъчна гледна точка. Гъвкави схеми на работа, различни стимули и модели за придобивки, планове за развитие на човешките ресурси са само част от съвременните модули, които се търсят от страна на служителите. Екипът на DPC разработва иновативни начини за справяне с проблемите на нашите клиенти и за осигуряване на гъвкавост, като същевременно минимизира рисковете.

Представителен опит:
 • Консултиране на голяма медийна компания по различни трудово-правни въпроси: изплащане на работни заплати, социални придобивки, гъвкави форми на работа от разстояние, дисциплинарни производства и политики за прекратяване, трудови спорове и др.
 • Осигуряване на пълно съответствие на клиента с местното законодателство, регулиращо дейностите по набиране на персонал и търсене на работа, договорни отношения с потенциални работодатели и кандидати за работа, споразумения за услуги, декларации за съгласие
 • Регулярно консултиране на голям интернет доставчик по различни въпроси, свързани със заетостта и изплащането на работните заплати и дисциплинарните производства, някои от които са довели до дисциплинарни уволнения
''Те са наистина отдадени на проблемите и нуждите на клиента и се стараят да разберат бизнес процесите, което прави комуникацията с тях директна и много адекватна.'' - Chambers Europe

В крак с ритъма

Прилагайки мултидисциплинарен подход, ние предоставяме трудово-правни съвети и насоки при сливания и придобивания, преструктуриране и аутсорсинг, в допълнение към ежедневните трудово-правни и данъчни консултации. Лидерската ни роля в различни организации, свързани с трудовото право, ни дава ценен опит при работата с регулаторите, както и достъп до най-добрите международни практики.

Представителен опит:
 • Съдействие на местни и чуждестранни компании в цялостния процес по наемане на нови служители - включително разработване и прилагане на програми за социални помощи и политики за защита на личните данни
 • Правна помощ на водеща европейска верига за облекла по различни въпроси на заетостта, включително съвети по кризисни въпроси, свързани със затварянето на магазини поради пандемията от Covid-19
 • Съветване на австрийски инвеститор във връзка с процедура за масови уволнения на над 120 служители

Свързани новини

Свързани публикации

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас