Практика

Конкурентно право

Заедно постигаме конкурентно предимство

От онлайн продажбите и електронната търговия до събирането на данни и използването им, през цифрово съдържание и последици от блокиране на географски принцип, до системи за селективна дистрибуция, обхватът на конкурентното право и антитръстовото законодателство никога не е бил по-голям. С развитието на законите за защита на конкуренцията по света и за да се отговори на променящите се изисквания на пазара, компаниите са изправени пред нови рискове и предизвикателства по отношение на нормативните изисквания.

Лица за контакт

 • Контрол на сливанията
 • Злоупотреба с господстващо положение
 • Нелоялни търговски практики
 • Картели, други забранени споразумения и съгласувани практики
 • Държавни помощи
 • Спазване на законите за защита на конкуренцията при различни бизнес начинания, продукти и кампании
 • Обучения за спазване на конкурентното законодателство и за внезапни проверки на контролните органи
 • Представителство пред Комисия за защита на конкуренцията
"Те могат да работят под напрежение и са на разположение 24/7."

„Да“ и „Не“ при спазване на конкурентното законодателство

Тъй като бизнесът става все по-глобален, почти всяка значителна търговска практика, сделка или преструктуриране може да има последици за конкуренцията. Експертите ни работят, за да предвидят и избегнат проблеми с антитръстовите правила на Вашия бизнес, включително при сливания и придобивания.

Ние разработваме съвети с бизнес ориентирана логика, които ще издържат на най-строгия контрол. Имаме опит в уведомленията за концентрация и разрешенията на сливания, свързани с много юрисдикции, който е развит, благодарение на стратегическите ни партньорства в световен мащаб.

Представителен опит:
 • Консултиране на Google относно спазването на правилата за конкуренция и местните разпоредби при стартиране на кампании, състезания, игри и други търговски практики
 • Защитава интересите на голям оператор по наземно обслужване в сложен казус пред Комисията за защита на конкуренцията, свързан с твърдяна злоупотреба с господстващо положение под формата на хищническо ценообразуване
 • Текущи съвети за съответствие на големи клиенти във фармацевтичния, технологичния и сектора за търговия на дребно по отношение на маркетинг кампании, споразумения за дистрибуция и придобивания
''Способността да разбират специфични за бизнеса данни и да извлекат разумни правни аргументи е нещо, което отличава DPC от конкурентните адвокатски кантори.'' - Legal 500

Малките промени и големият успех

Ние работим с вас, за да разработим подходящи програми за спазване на антитръстовото законодателство, да управляваме вътрешни разследвания и да ви представляваме в съда при необходимост. Подготвяйки вътрешни ръководства и предлагайки безплатни обучения в области като внезапни проверки например, ние Ви сътрудничим, за да акцентираме върху потенциални рискове и да ги избегнем.

Екипът ни има богат опит в консултирането в сферата на защита на потребителите, продажби и практики за дистрибуция, обществени поръчки и държавна помощ. Винаги навреме и на място, ние предоставяме съвети, изготвени специално за Вас и тясно ориентирани към индустрията, в която развивате дейността си.

Представителен опит:
 • Ежедневно правно съдействие на Pfizer по многостранни въпроси относно дейността на компанията в България
 • Представителство на клиент в голямо картелно дело за съгласувани практики и тръжни манипулации при процедури за обществени поръчки
 • Консултиране на един от лидерите на българския телеком пазар по редица въпроси и съвети, свързани с конкурентнотo право

Свързани новини

Свързани публикации

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас