Индустрия

Транспорт

За нас няма граници

Регулаторните, икономически и демографски промени трансформират посоката на транспортната индустрия. Автомобилните и транспортните компании пренасочват своите стратегии към технологични иновации, които носят нови предизвикателства и изискват правна консултация, която отговаря на променящите се нужди на участниците в сектора.

Лица за контакт

 • Спорове и договорни отношения във въздушния, автомобилния и железопътния транспорт
 • Процедури за обществени поръчки в транспортния сектор
 • Е-мобилност
 • AI и автономно шофиране
 • Консултиране на транспортни компании по застрахователни въпроси
 • Искове за вреди и искове за обезщетение на товари
 • Уреждане на спорове
 • Успешна защита на български и международни превозвачи при спорове, възникнали при договори за превоз и товарителница


Пътят към успеха е покрит с упорита работа

Постиженията на DPC в транспортното право включват както съвети по българското право, така и трансгранични въпроси. Успешно защитаваме български и международни превозвачи при спорове, възникнали по договори за превоз и товарителници. DPC съветва водещия национален въздушен превозвач в сложен случай за претендирано нарушаване на правилата на ЕС за държавна помощ.

Представителен опит:
 • Консултиране на българското представителство на водеща европейска транспортна и логистична компания от самото ѝ създаване
 • Успешно представляване на международен превозвач в производства за събиране на вземания
 • Успешно управлява сложен случай по отношение на Конвенцията за договора за международен автомобиленпревоз на стоки (CMR)
 • Подпомагане на българска транспортна и логистична компания по отношение на широк обхват от услуги, свързани с ежедневната работа на онлайн куриерската платформа на клиента. Експертите на DPC отговарят за задълбочен анализ на бизнес моделите и услугите на клиента, изготвяне на съответна документация, включително общи условия, и консултации относно цялостната правна рамка

Позиционирани да помагме

Опитът на DPC в областта на транспорта се допълва от правно съдействие на европейски превозвачи, както и големи производствени предприятия и търговци на едро относно отношенията им с доставчици на транспортни услуги. Нашите адвокати редовно са ангажирани с консултиране на клиенти относно правата на техните пътници, предвидени в Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета. Независимо дали става дума за традиционни участници в транспорта или нови играчи на пазара, нашите правни съвети са стратегически структурирани в полза на специфичните нужди на всеки клиент.

Представителен опит:
 • DPC консултира кредиторите на един от участниците в процедурата за концесия на летище София - Manchester Airports Group
 • DPC съветва водещия национален въздушен превозвач в сложен случай за нарушаване на правилата на ЕС за държавна помощ
 • Правно съдействие на оператора на летище София в случай на предполагаеми антиконкурентни практики на пазара за наземно обслужване

 

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас