Практика

Разрешаване на спорове

В споровете няма второ място

Адвокатите от екипа за разрешаване на спорове са едни от водещите процесуалисти в България, които имат голям опит с разглеждане на сложни спорове в различни индустриални сектори. В DPC имаме хората, гъвкавостта, знанията и ресурсите, за да се справим с най-трудните казуси бързо и ефективно. Ние помагаме на клиентите да преодолеят критични бизнес проблеми и да възприемат стратегически подход за предотвратяване на риска.

Лица за контакт

 • Процесуално представителство в търговски спорове
 • Арбитраж – вътрешен и международен
 • Събиране на вземания
 • Административни и регулаторни производства
 • Данъчни спорове
 • Алтернативно разрешаване на спорове (ADR)
 • Медицински деликт
 • Икономически и финансови престъпления (White collar crimes)
''Екип, който се откроява с безупречно обслужване, клонящо към съвършенство.'' - Legal 500

Приемаме бизнеса Ви като лична мисия

Клаузите за разрешаване на спорове могат да имат сериозни процесуални последици и затова как се изпълняват задълженията. Разглеждаме внимателно всяка арбитражна клауза, за да намерим правилната формулировка. Клиентите ценят нашия превантивен подход на сътрудничество с цел избягване на спорове.

Първата ни цел винаги е да проверим дали има как да уредим един спор извънсъдебно. Kогато не може да се мине без съд, включваме нашият задълбочен експертен опит и проницателност при идентифицирането на потенциалните рискове и помагаме на клиентите да изберат най-подходящата стратегия на действие за постигане на положителни резултати. Работим ежедневно по сложни дела пред национални и международни съдилища и арбитражни органи и сме готови да извървим целия път за нашите клиенти.

Представителен опит:
 • Представителство на водеща европейска авиокомпания в процедура за признаване и изпълнение на международно арбитражно решение в България, издадено от Международния арбитражен съд на ICC
 • Представителство на европейско дружество за обработка на застрахователни искове в арбитраж пред БТПП срещу българско застрахователно дружество
 • Представителство на водещо електроразпределително дружество в производство по преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз

Мисли. Разрешавай. Убеждавай.

DPC има богат опит в представляването на клиенти в широк спектър от търговски спорове. Когато предлагаме решения, винаги търсим бизнес обоснован подход. За всеки казус съставяме екип от адвокати, които разбират специфичната индустрия и имат опит с конкретния вид спорове. Това ни позволява да представим пълния си арсенал от компетенции в името на най-добрия интерес на клиента.

Представителен опит:
 • Представителство на Astaldi S.p.A в арбитраж на ICC по отношение на сложен спор за строителство по FIDIC срещу българско министерство
 • Представителство на „Хигия“ АД при събиране на вземания от търговски дългове в размер на 20 милиона евро от повече от 200 длъжници
 • Пълно процесуално представителство на няколко големи болници в България по десетки съдебни дела за твърдяни медицински деликти  
''Адвокатите често са били изправяни пред сложни проблеми и тежки срокове, но никога не съм ги чувал да казват, че нещо е невъзможно'' - Legal 500

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас