Индустрия

ФинТех

Роди се звезда

Новите технологии и променящите се навици трансформират поведението на клиентите и начина, по който те използват продуктите. Иновациите във ФинТех сектора бързо преобразяват ежедневието ни. Индустрията се адаптира и нарастващият списък на ФинТех играчи предефинира начина, по който компаниите правят бизнес.

Лица за контакт

 • Консултиране на стартиращи ФинТех компании
 • Финансови услуги и регулации
 • Платежни услуги и системи
 • Сливания и придобивания
 • Правни съвети за корпоративно управление
 • Правна помощ в отношенията с клиенти, доставчици и партньори
 • Консултации относно правните аспекти на маркетинг и рекламни кампании
 • Защита на личните данни и цялостни консултации по въпроси, свързани с личните данни
 • Данъчно структуриране и консултации
"Като изпълнителен директор на стартираща компания, която се стреми да наложи иновативен продукт на пазара, високо ценя правните съвети, дадени от експертите на DPC. Без техния уникален опит в сектора FinTech, нашият проект нямаше да получи зелена светлина. Впоследствие, те ни помогнаха за корпоративно преструктуриране, което осигури допълнително финансиране и проправи пътя към растежа на компанията. Това наистина е адвокатска кантора с пълен набор от услуги, на която разчитам за този и други корпоративни проекти." - Константин Безуханов, Evrotrust Technologies

Проектиране на екосистемата

Повече от две десетилетия DPC стратегически се фокусира върху обслужването на клиенти в различни области на технологиите. Тъй като ФинТех е комбинация от нови технологии и финансови услуги, ние се гордеем с безспорната си позиция на водеща българска кантора в иновативни и динамични правни области, в които технологиите и правото се сливат.

Ние комбинираме опит в областта на корпоративното право, сливания и придобивания, банково дело и финанси, интелектуална собственост, защита на потребителите, разрешаване на спорове, технологии и защита на данни със специфична финансова експертиза, за да предоставим правни съвети, съобразени с конкретния бизнес модел.

Представителен опит:
 • Evrotrust Technologies – Пълна правна подкрепа във връзка със структурирането на бизнес модела и цялостната дейност на бързоразвиващата се компания, включително по отношение на услугата за дистанционна идентификация на клиенти, както и подготовка на цялата договорна рамка за внедряване на онлайн платформа за сертифициране и консултиране относно всички свързани правни рискове. Нашият екип консултира внедряването на иновативно решение за дистанционна идентификация в системите на няколко банки, което им позволява да предлагат нови услуги и решения за дистанционно банкиране като част от тяхната дигитална трансформация.
 • DPC подкрепя разрастващ се ФинТех стартъп в структуриране на бизнес модела му за предоставяне на решения за управление на парични средства и разходи
 • Предоставяне на задълбочени регулаторни консултации относно правния режим на криптовалутите в България на глобален емитент на криптовалути

Регулирай това

Силният и отзивчив екип на DPC с фокус върху ФинТех сектора има задълбочени регулаторни познания и отлично разбиране на правните предизвикателства и стратегическите цели на платежните и финансовите институции.

Адвокатите на DPC имат солиден опит в лицензирането на финансови институции, структуриране на нови платежни услуги, консултиране на клиенти относно платежни системи и сетълмент, електронно банкиране, електронни пари, крипто валути, платежни карти и други видове платежни инструменти и решения.

Екипът на DPC натрупа практически опит в консултирането на най-големите български и големи международни интернет и ФинТех компании, платежни институции и софтуерни компании, доставчици на удостоверителни услуги и други растящи е - бизнеси.

Представителен опит:
 • Консултиране на една от най-бързо развиващите се ФинТех компании за потребителско кредитиране в България по различни регулаторни въпроси
 • Консултиране на доставчик на технологични решения по въпроси, свързани с киберсигурност, авторски права и нормативната уредба във връзка с ICO на криптовалута
 • Консултации и представителство във връзка със стартирането на първата небанкова платежна платформа за мобилни плащания в България, включително структуриране на бизнес модела, подготовка на цялата договорна рамка за функционирането на платформата и предоставянето на услуги.

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас