Практика

Телеком & медии

Технологични адвокати – това вече не е градска легенда

Благодарение на познанията си за пазара, експертизата и активно участие в сектора, DPC e сред най-реномираните кантори в областта на TMT правото. През последните 20 години нашият екип е в челните редици при стартирането на нови мрежи и услуги. Консултираме успешното внедряване на нови бизнес модели и решения в постоянно развиващите се телеком, медийна и развлекателна индустрии. Активното участие на DPC в създаването и модернизирането на правната рамка в областта на комуникациите и медиите в България допълва нашето ноу-хау в сектора.

Лица за контакт

 • Уникален експертен опит в консултирането на фиксирани, мобилни и сателитни оператори, кабелни и IPTV компании, доставчици на OTT услуги, медийни и гейминг компании, умни градове и проекти в областта на интернет на нещата (IoT)
 • Специфичен за индустрията опит в областта на сливания и придобивания, преструктурирания и съвместни предприятия
 • Регистрация и лицензиране на радио- и телевизионни оператори и доставчици на медийни услуги - VoD, платформи за споделяне на видео и други  
 • Търгове за радиочестотен спектър, прехвърляне и отдаване под наем на радиочестотен спектър, разрешения за номериране
 • Договори за реклама и производство на съдържание и регулаторни съвети
 • Договори B2B и B2C за електронни съобщителни услуги, мрежи и конвергентни услуги
 • Разработване и сделки с телеком инфраструктура - оптични мрежи (включително подводни кабели и вътрешни съоръжения), наземни станции, кули и друга мобилна инфраструктура, центрове за данни и др.
 • Киберсигурност
 • Регулаторни спорове и съдебни дела
DPC е "специализирана кантора в областта на телекомуникациите." –Chambers

Познаваме добре индустрията  

Секторът на телекомуникациите и медиите е изключително динамичен и съдържанието се създава и доставя мигновено. Появата на 5G мрежата спомага за все по-бързата и всеобхватна дигитализация на икономиката, появата на нови услуги и бизнес модели. Ние познаваме тези технологии и знаем как те насърчават прилагането на изкуствен интелект, интернет на нещата и блокчейн. Клиентите ни разчитат на нашата експертиза за стартиране на нови продукти и проекти и при оценката и намаляването на търговските, регулаторни и правни рискове.

Представителен опит:
 • Консултиране на отделянето на подразделението за инфраструктура от бизнеса с електронни съобщителни услуги на дребно на мобилния оператор Telenor на стойност над 100 млн. евро
 • Консултиране на финансирането, инсталирането и експлоатацията на първия и единствен търговски подводен кабел, свързващ България и Грузия по дъното на Черно море
 • Защита на притежателите на първите разрешения за DVB-T пред Върховния административен съд и осигуряване на навременното преминаване към цифрова технология
 • Консултиране на световен гигант в производството на автомобили относно интегрирането и внедряването на мобилни услуги, мобилни приложения, интернет свързаност в автомобила и e-Call (спешни повиквания в автомобила)

Участие в изготвянето на Закона за електронните съобщения

Екипът е "диверсифициран, не само в областта на експертните познания, но и в езиковите компетенции и в техния мултикултурен подход за справяне с разнообразните задачи. Чувстваме се сигурни и спокойни, когато ни помагат в международните проекти." - Chambers

Винаги мислим в перспектива

Консултациите ни в областта на Телеком & Медии обхващат както корпоративни сделки, така и защита на интелектуалната собственост, киберсигурност, спазване на регулаторното и конкурентното право, защита на потребителите, търговски договори, разрешаване на регулаторни спорове и съдебни дела, изготвяне на законопроекти и развитие на съдебната практика. Подходът ни съчетава секторна насоченост с техническо експертиза, за да осигурим пълно обслужване, което е практично и бизнес ориентирано. Екипът ни е добре запознат с най-новите технологии и очакваното им въздействие върху пазара и с лекота решава всички регулаторни предизвикателства, които те могат да поставят в различните индустриални сектори. Тази комбинация от мултидисциплинарни знания, практически опит и търговски умения гарантира, че клиентите получават най-високо качество на правното обслужване.

Представителен опит:
 • Консултиране на Google и YouTube относно стартирането и спазването на нормативните изисквания за редица нови услуги и функции
 • Правно съдейтсвие на Networx по всички аспекти на придобиването на бутиковия доставчик на електронни комуникационни мрежи и услуги Online Direct
 • Консултиране на Telenor при подновяване на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър и придобиване на разрешения за 5G
 • Изготвихме становище за Конституционния съд на България относно запазването и използването на трафични данни в светлината на кризата с Covid - 19, като съдът напълно се съгласи с нашето становище и го цитира в окончателното си решение
 • Богат опит в консултирането на световноизвестни компании и на най-големите български доставчици на интернет услуги, доставчици на съдържание, уеб портали и посредници, инфлуенсъри, онлайн медии, социални мрежи, доставчици на оборудване, инженерингови дружества.

 

Свързани новини

Свързани публикации

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас