Зоя Тодорова

Управляващ съдружник
No

Зоя стои в сърцето на DPC практиките по сливания и придобивания и конкурентно право, като води с невероятния си личен пример разнообразни екипи и сложни проекти.

''Зоя Тодорова е много опитен и приятелски настроен партньор, с разнобразни знания и изумителни умения.'' - The Legal 500

Зоя Тодорова е съдружник с над 19 години професионален опит. Тя ръководи екипите по сливания и придобивания, дружествено и конкурентно право в DPC. Зоя специализира в сливания и придобивания, сделки с частен капитал, съвместни предприятия и корпоративно управление. Тя е ръководила някои от знаковите преструктурирания и сделки по сливания и придобивания в България, а също така е съдействала на редица международни компании да навлязат в страната. Използвайки своя задълбочен опит и способностите си за управление на бизнес риска, Зоя помага на клиентите при вземане на решения от ключово значение за техния бизнес.

Опитът ѝ в дружественото право е изключително полезен и в конкурентното, където е известна с безупречната си работа по въпроси от областта на антитръстовото законодателство и при получаване на разрешения от регулатора за одобрение на сливания. Има задълбочени познания относно аргументирането и представянето на сложни доказателства по време на процеса пред Комисията за защита на конкуренцията.

Зоя има богат опит в консултирането на компании и стартъпи в разработването на трудови стратегии и стимулиращи механизми за мениджъри и служители. Тя е добре запозната с назначаването на нови служители, разработването и прилагането на програми за социални придобивки и е особено веща в трансферите на служители и масовите уволнения.

Зоя е високо ценена от IFLR1000 и е включена в елитната им класация Women Leaders; тя е водещ адвокат в областите Дружествено и търговско право, и сливания и придобивания, ЕС и конкуренция, и Медицинско и фармацевтично право според The Legal 500, препоръчвана е в областите Конкурентно и Трудово право от Chambers Europe, и в Конкурентно право от Who's Who Legal.

Публикации

Представителен опит
  • Консултира team.blue при придобиването на българската хостинг компания SuperHosting
  • Консултира фонда за рисков капитал NEVEQ II във връзка с редица местни и трансгранични многомилионни дялови инвестиции, включващи замяна на акции
  • Регулярно консултира Google във връзка със спазаването на правилата за защита на конкуренцията
  • Грижи се за правната подкрепа при обичайната дейност на някои от най-големите световни фармацевтични компании
  • Защитава интересите на Летище София пред Комисията за защита на конкуренцията по твърдение за злоупотреба с господстващо положение
Членства в професионални организации
  • Софийска адвокатска колегия
  • Международна асоциация на адвокатите (IBA)
  • Председател на Югоизточната регионална група към Европейския регионален форум на IBA
Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право

Езици
  • Английски
  • Български
Награди & признания

“Тя е изключително проактивна, задълбочена и ориентирана към детайлите при всеки проект, който ѝ възлагаме“ – Chambers Europe

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.