Александър Тодоров

Съдружник
No

Познаващ в дълбочина няколко различни области на правото, Александър е адвокат без аналог.

С 20-годишен професионален опит, Александър е съдружник, който ръководи отделите по недвижими имоти, преструктуриране и несъстоятелност на DPC, както и банковата и финансова практика на дружеството. Експерт e в структурирането и договарянето на сделки за финансиране на проекти, придобивания, преструктуриране и несъстоятелност. Притежава значителен опит в консултиране и организиране на големи сделки с недвижими имоти, както и в придобивания на дружества с обширно портфолио от недвижими имоти. Съветник и представител в България е на различни чуждестранни инвеститори, вкл. на норвежки инвестиционен фонд, притежаващ мащабен ваканционен комплекс на морето. Неотдавна Александър съдейства на голям израелски инвестиционен фонд за недвижими имоти при анализирането на първокласен хотел и сезонни имоти в зимния курорт Банско с цел придобиването му.

Александър е също опитен процесуалист, участвал в съдебни и арбитражни производства по множество търговски и имотни спорове. Като член на правния екип на DPC, ангажиран от Българската народна банка, Александър участва в процедурата по несъстоятелност на най-голямата търговска банка в България. Той работи по правния анализ на кредитния портфейл на банката и стартира множество дела срещу длъжниците на банката.

Експертният му опит изигра съществена роля за получаването на първия лиценз за инвестиционен посредник, издаден от Българската комисия за финансов надзор съгласно правилата на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID II).

В продължение на повече от пет години Александър преподава вещно право в Софийския университет като асистент в Юридическия факултет. Александър има задълбочен интерес към православното християнство и е магистър по Богословие, хоноруван преподавател е в Богословския факултет на Софийския университет.

Препоръчан е от The Legal 500, определен като "високо ценен експерт" от IFLR1000 и като "Бъдещ лидер" от The Who’s Who Legal.

Публикации

Представителен опит

• Консултира големи местни компании и чуждестранни инвеститори за финансиране на мащабни недвижими имоти и строителни проекти

• Съветва и представлява инвеститори при изготвяне на анализ и проверка на недвижими имоти (due diligence), преговори, придобиване, строителство, отдаване под наем и продажба на сгради, ваканционни комплекси и търговски центрове

• Участва в процедурата по несъстоятелност на най-голямата търговска банка в България

• Успешно представлява клиенти при преструктуриране на банкови кредити

Членства в професионални организации
  • Софийска адвокатска колегия
  • Международна асоциация на адвокатите (International Bar Association)
Образование
  • Софийски университет, Юридически факултет, Магистър по право
Езици
  • Български
  • Английски
  • Руски
Награди & признания

„Работя в тясно сътрудничество с Александър Тодоров. Той е забележителен адвокат, който има всичко, което моят доверен съветник трябва да притежава - впечатляващи правни познания, основен опит в индустрията както в областта на недвижимите имоти, така и в строителството, бизнес усет и невероятни лични качества: честност, висок морал и лидерство.'' - Legal 500

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.