Павлина Иванова

Старши адвокат
No

Павлина се присъединява към екипа на DPC като стажант и благодарение на своята отдаденост и усърдие, днес тя е един от водещите ни експерти по вещно право.

Павлина практикува в областта на вещно право, строителство, и процесуално представителство. Тя предоставя цялостно обслужване във всички етапи на процеса по инвестиране в недвижими имоти – комплексен правен анализ, преговори, придобиване, строителство, отдаване под наем и продажба на сгради, етажна собственост, спорове. Притежава солиден опит в изготвянето на различни видове договори във връзка с придобиване, наемане и управление на имоти.

Павлина е важна част от екипа, който представлява дружеството MegaStocken AB в близо 40 дела, заведени срещу дъщерните дружества на шведския холдинг в България във връзка с недвижими имоти на българското Черноморие. Участва също така в екипа, който консултира европейската търговска верига Pepco при влизането и експанзията в България, включително избор на подходящи търговски обекти, комплексна проверка на търговските помещения, участие в преговори с наемодателите, изготвяне на договори за наем. До този момент Павлина е участвала в сключването на 60 договора за наем в 30 града.

Павлина е и един от авторите на първия български Наръчник по строително право, издаден от Българското дружество по строително право. Тя е отличена от The Legal 500 като Изгряваща звезда (Rising Star) в сферата на недвижими имоти и строителство, а от Who's Who Legal като Бъдещ лидер (Future Leader) в строителното право.

Публикации

Представителен опит
 • Консултира италиански инвеститор в отношенията му с изпълнителя на изграждането на жилищна сграда в София и продажбата на новопостроените апартаменти на местни купувачи
 • Извършва пълен правен анализ на правния статус на няколко национални и регионални оптични мрежи във връзка с придобиването им
 • Консултира „Белвекс“ ООД в процедура за наемане на един от най-добрите плажове по черноморското крайбрежие, включително при обжалване на незаконни административни актове, издадени от компетентните органи
 • Съдейства при въвеждането в експлоатация и присъединяване към електрическата мрежа на ваканционни комплекси, включително съдейства при строителството на трафопост и кабели за сградите, както и учредяване на съответните сервитути и прехвърляне на съоръженията на електроснабдителното дружество.
 • Консултира един от най-големите земеделски производители и търговци в България относно покупката на луксозни сгради и поземлени имоти, разположени по черноморското крайбрежие във връзка с новите му строителни проекти
Членства в професионални организации
 • Софийска адвокатска колегия
 • Фондация „Съвет за разрешаване наспорове“ (Dispute Resolution Board Foundation) 
 • Българско общество по строително право
Образование
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право

Езици
 • Български
 • Английски
 • Руски
Награди & признания

''Павлина Иванова се откроява със задълбочените си познания и опит в областта на недвижимите имоти, винаги точна, ангажирана и бързо реагираща.'' - Legal 500

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.