Иван Александър Манев

Адвокат
No

Талантлив и енергичен млад юрист, Иван Александър е известен още като най-подходящия човек за данъчни въпроси, което е не само негова основна сфера на дейност, но и тема на дисертацията му.

Иван Александър притежава задълбочени познания и практически опит в сферите на данъчно право, капиталови пазари и административно право, както и в процесуално представителство. Участва в екипа, консултирал водеща група от дружества при покупката и последващото отдаване под наем на лицензиран оператор на самолет. Ролята на Иван Александър в този сложен казус не се свежда само до данъчното структуриране на покупката, но включва и цялостно структуриране на новото бизнес направление в дейността на клиента.

Иван Александър е част от екипа, консултирал клиент в процедурата по придобиване на лиценз на инвестиционен посредник пред Комисията за финансов надзор по реда на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MIFID II). Активно съдейства при структурирането на бъдещата дейност на клиента и изготвя необходимите документи за процедурата, отчитайки последните изменения в MIFID II и българското законодателство.

Иван Александър е Национален представител за България на Международната асоциация на младите адвокати (AIJA).

Публикации

Представителен опит
 • Консултирал е международни и местни клиенти от различни сектори (транспорт, производство, фармация) в хода на ревизионни производства и данъчни проверки, представлявайки ги пред Националната агенция за приходите и пред съдилищата
 • Успешно е представлявал Трейднет Варна пред съдилищата в оспорване на административни санкции, наложени от Националната агенция за приходите
 • Предоставя ежедневна помощ на българския клон на Pfizer по търговски и данъчни въпроси
 • Активно консултира физически и юридически лица, опериращи в сектора на криптовалутите, по данъчни и регулаторни въпроси
Членства в професионални организации
 • Пловдивска адвокатска колегия
 • Международна асоциация на младите адвокати (AIJA)
 • Международна данъчна асоциация (IFA)
Образование
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Юридически факултет, Магистър по право
Езици
 • Български
 • Английски
 • Италиански
Награди & признания

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.