Донка Стоянова

Съдружник
No

Еднакво опитна както в конкурентите въпроси, така и в процесуалното представителство, Донка успява да разнищи и най-сложните правни главоблъсканици.

В своята 15-годишна практика,  Донка се е доказала като изключителен професионалист в областта на обществени поръчки, конкурентно право, процесуално представителство, административно, търговско, дружествено и международно частно право. Със завидния си опит в конкурентното право, тя успешно представлява клиенти както пред Комисията за защита на конкуренцията, така и в съдебни производства за злоупотреба с господстващо положение, съгласувани практики, картели и други нелоялни търговски практики.

Донка участва активно в редица важни обжалвания на нормативни актове на институции като Министерски съвет, Национална здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването и др. Опитът ѝ включва множество обжалвания на административни актове на Комисията за защита на потребителите и на Националната здравноосигурителна каса. Донка има солидна и разнообразна практика в множество успешни обжалвания на процедури по обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Тя е основен член на екипа, който след седемгодишна съдебна сага успя да постигне извънсъдебно споразумение за нашия клиент Летище София, опровергавайки твърдението за господстващо положение от негова страна. Работата ѝ по процесуалното представителство на водеща българска аптечна верига неотдавна доведе не само до отмяна на значителната санкция, наложена от местните регулаторни органи, но и до съответно тълкуване на приложимото законодателство относно ценообразуването на лекарствени продукти, спомагащо за постигане на повече яснота и сигурност за всички участници на пазара.

Публикации

Представителен опит
  • Защитава интересите на „Летище София“ ЕАД пред Комисията за защита на конкуренцията във връзка с твърдение за злоупотреба с господстващо положение под формата на хищническо ценообразуване
  • Представлява местен консорциум пред Върховния административен съд в процедура по обжалване на Тарифата за таксите, които се събират в производствата по глава XI от Закона за обществените поръчки, в резултат на което същата е отменена
  • Представлява секторен възложител в множество съдебни дела във връзка с наказателни постановления, наложени от Агенцията за държавна финансова инспекция за неспазване на правилата за обществените поръчки
Членства в професионални организации

Софийска адвокатска колегия

Образование
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право
  • Българска академия на науките, Институт за правни изследвания, докторант по международно частно право
Езици
  • Български
  • Английски
  • Немски
Награди & признания

„Сред основните адвокати е Донка Стоянова, която се отличава с изключително внимание към детайлите“ - Legal 500, Право на EС и Конкурентно право

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.