Dimitrov, Petrov & Co.

20 years together
George Dimitrov
Bogdan Petrov
Aleksandar Todorov

A full range business law firm

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Global thinking and local expertiSe

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Professionalism and effectiveness

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Последни новини

Март 2019

До 31 март 2019 предприятия, които не са извършвали търговска дейност през 2018 г., следва да декларират това обстоятелство в Търговския Регистър. По принцип, всички търговци и юридически лица с нестопанска цел следва да...

Вижте повече

Публикации

Десислава Кръстева, д-р Мартин Захариев

Мониторинг на служителите на работното място

Вижте повече

Цитати

Екипът на Димитров, Петров и Ко. „се откроява със своя забележителен експертен опит и способност за работа под напрежение в кратки срокове“.

Europe, Middle East and Africa Legal 500