Dimitrov, Petrov & Co.

20 years together
George Dimitrov
Bogdan Petrov
Aleksandar Todorov

A full range business law firm

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Global thinking and local expertiSe

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Professionalism and effectiveness

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Последни новини

Януари 2021

В края на 2020 г. в Държавен вестник бяха публикувани промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане, които влизат в сила през настоящата 2021 г. По-долу сме направили кратък обзор на променените актове.

Вижте повече

Публикации

Никола Стойчев

Законодателни предложения за насърчаване на местната филмова индустрия, включително възстановяване на 25% от допустимите разходи за подпомагане на продукциите

Вижте повече

Цитати

„Екипът наистина следи отблизо международните тенденции и процеси и разполага с професионалисти, към които можете надеждно да се обърнете по въпроси, свързани с интернет.“ 

WTR 1000 цитира клиент