Dimitrov, Petrov & Co.

20 years together
George Dimitrov
Bogdan Petrov
Aleksandar Todorov

A full range business law firm

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Global thinking and local expertiSe

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Professionalism and effectiveness

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Последни новини

Февруари 2021

Нов закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) беше обнародван на 22 декември 2020 г. в Държавен вестник и влезе в сила на същия ден. С измененията България окончателно транспонира Директива (ЕС) 2018/1808.

Вижте повече

Публикации

Никола Стойчев

Българският медиен закон е хармонизиран с Директивата за аудиовизуалните медийни услуги

Вижте повече

Цитати

„Добър опит при сключване на сделки с участието на международни адвокатски кантори“.

Europe, Middle East and Africa Legal 500