Dimitrov, Petrov & Co.

20 years together
George Dimitrov
Bogdan Petrov
Aleksandar Todorov

A full range business law firm

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Global thinking and local expertiSe

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Professionalism and effectiveness

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Последни новини

Август 2021

Справочникът на водещите адвокатски кантори, практикуващи финансово и дружествено право, IFLR1000 публикува класацията си на водещите адвокати за всяка юрисдикции и девет представители от DPC са индивидуално класирани в четири области – сливания и придобивания (M&A), банково право (Banking), преструктуриране и несъстоятелност) Restructuring and insolvency, и развитие на проекти (Project development).

Вижте повече

Публикации

Доц. д-р Мартин Захариев

Метавселената на Фейсбук - новото голямо откритие в света на иновациите или поредната заплаха на технологиите към съвременното общество

Вижте повече

Цитати

Журналист ме помоли да определя работата на „Димитров, Петров и Ко.” Отговорът ми беше кратък – професионализъм и лоялност.

Софмил