Dimitrov, Petrov & Co.

20 years together
George Dimitrov
Bogdan Petrov
Aleksandar Todorov

A full range business law firm

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Global thinking and local expertiSe

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Professionalism and effectiveness

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Последни новини

Октомври 2020

Пенчо Станчев, старши адвокат и съръководител на отдела по енергийно право на Димитров, Петров и Ко. взе участие в онлайн дискусия на тема „Предимства и недостатъци на свободния енергиен пазар“, която се проведе на 26.10.2020 г.

Вижте повече

Публикации

д-р Мартин Захариев, Радослава Макшутова

Прилагане на GDPR - България

Вижте повече

Цитати

„Димитров, Петров и Ко.” притежават солидни практически и теоретични познания относно законодателството, свързано с уреждане на електронната търговия, интернет и телекомуникациите. Мога да потвърдя, че „Димитров, Петров и Ко.” е една от най-реномираните кантори в страната и лидер в тези области.

Комисия за регулиране на съобщенията