February 1, 2023

DPC Shorts: Адв. Иван Манев за ДДС при несъбираеми вземания

Беше прието изменение на Закона за ДДС, предвиждащо възможност за намаляване на данъчната основа по доставки, вземанията по които са станали несъбираеми

Иван Александър Манев
Старши адвокат

Талантлив и енергичен млад юрист, Иван Александър е известен още като най-подходящия човек за данъчни въпроси, което е не само негова основна сфера на дейност, но и тема на дисертацията му.

Свързани новини

Иновативни решения и грижа за клиента.
Свържете се с нас