доц. д-р Мартин Захариев

Съдружник
No

От своето присъединяване към екипа на DPC, Мартин не само неизменно предоставя първокласни правни съвети, но и успя да придобие академична степен „доцент“, и да се утвърди като най-продуктивния автор в кантората.

Понастоящем основеният акцент в практиката на Мартин е върху интелектуална собственост, тъй като ръководи практиката на DPC в тази област, но има солиден опит още в защитата на лични данни, арбитраж, трудово право и регулация във фармацевтичния сектор. Сред клиентите на Мартин се нареждат Pfizer, GEZ Group, международна медийна компания, Марешки Груп, Теленор България, иновативни стартъпи като LucidLink и Modralog, и други.

Автор е на три монографии за GDPR и право на информационните технологии (включително първата монография по темата в България), един учебник за режима на информация и над 50 статии, глави от книги и анализи за лични данни и информационна сигурност, трудово право, търговски въпроси и разрешаване на спорове.

Книгата на Мартин Data Protection in Commercial Arbitration: In the Light of GDPR („Защита на личните данни в търговския арбитраж: В светлината на GDPR“), публикувана на английски от издателство LAP LAMBERT, 2019 г., е класирана на 6-то място в престижната класация 29 Best New GDPR Books To Read In 2020, 11 Best New GDPR Books To Read In 2021 и включена в класацията 64 Best GDPR Books of All Time от BookAuthority.org – водещ международен сайт за препоръки за нехудожествена литература. През последните две години той е сред авторите на Австрийския годишник по международен арбитраж, издаван от Manz.

Мартин е преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в различни дисциплини, свързани с режима на информацията, лични данни и основи на правото. Той е гост лектор по защита на личните данни в Стокхолмския университет в Швеция, Американския университет в България и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Представител по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни към Патентно ведомство на Република България, както и Европейски представител - търговски марки и промишлен дизайн

Мартин е препоръчван от Who’s Who Legal в областта на поверителността и защита на данните.

Публикации

Представителен опит
 • Консултира Pfizer по различни правни въпроси, свързани с дейността им на българския пазар
 • Съветва CEZ Group, Dir.bg и V-Box по привеждане в съответствие на дейността им с GDPR
 • Консултира Jobs.BG по въпроси, свързани с поверителност и защита на личните данни
 • Част от екипа, който консултира Astaldi S.p.A в арбитраж на ICC по отношение на спор пo приключване на железопътния проект Първомай - Свиленград
 • Част от екипа, който съветва фонда за рисков капитал NEVEQ II по въпроси на интелектуалната собственост и по отношение на структурирането на инвестицията в технологичната компания Biodit и за придобиването на дялово участие в Methodia
Членства в професионални организации
 • Софийска адвокатска колегия
 • Сдружение за международни състезания по право (The International Moot Court Competitions Association)
 • Българско общество по строително право
 • Старши експерт към Фондация ‘‘Право и интернет‘‘
 • Европейската асоциация за марка на Общността (ECTA)
 • IT IP Law Group Europe
Образование
 • Доцент д-р в УниБИТ, София
 • Представител по индустриална собственост в областта на марки, географски означения и промишлени дизайни към Патентно ведомство на Република България
 • Курс за млади арбитри към Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право
Езици
 • Български
 • Английски
 • Немски
Награди & признания

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.