Яна Георгиева

Старши адвокат
No

Яна е способен млад адвокат, подхождащ с внимание към детайла и с вкус към новите предизвикателства. Тя е ценно попълнение към нашия звезден екип по интелектуална собственост.

Яна работи основно в сферата на интелектуалната собственост, грижа за здравето и фармация, но също така е много компетентна по въпроси, свързани с дигиталните технологии, конкуренцията и търговското право. От 2015 г. насам трупа опит с клиенти от различни сфери, включително банково дело, финанси, фармация, енергетика, технологии, медии и потребителски стоки.

Яна предоставя регулярни правни консултации във връзка с управлението на портфолио от търговски марки, както и с регистрация на търговски марки, наблюдение, защита и прилагане на правата върху търговски марки на територията на ЕС, гранични мерки, регистрация на домейни и споровете, свързани с тях. Тя е ключов член на екипа, който консултира Johnson & Johnson във връзка с дейността им в България, включително по въпроси, свързани с нормативната уредба, конкуренцията и интелектуалната собственост, нелоялни рекламни практики, промоции на лекарствени продукти, защита на потребителите и др.

Постове на

Яна Георгиева

No items found.

Публикации

No items found.
No items found.
Представителен опит
  • Част от екипа, който ежедневно консултира Pfizer Luxemburg SARL при цялостния правен преглед на документите, изготвяни от местното дружество, включително във връзка с въпроси, свързани с интелектуалната собственост.  
  • Част от екипа, който предоставя правни консултации на българската компания за разработване на софтуер ST6 относно подобренията на софтуерния продукт на клиента, включително преглед и адаптиране на лицензионните договори за авторски права на компанията, договорите за разработване на софтуер и трудовите договори, както и изграждане на цялостната стратегия на клиента в областта на авторските права.
  • Съдейства на голяма българска икономическа група при продължителни преговори и изготвяне на дългосрочен лицензионен договор за авторски права върху софтуер, използван във веригата аптеки на клиента.

Членства в професионални организации
  • Софийска адвокатска колегия
  • Европейската асоциация за марка на Общността (ECTA)
Образование
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право

Езици
  • Английски
  • Френски
  • Немски
Награди & признания

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.