Никола Стойчев

Съдружник
No

Като бивш футболист, Никола е усвоил едни от най-важните принципи в адвокатската професия – истинския смисъл на отборната игра, отговорната роля на защитника и тънкостта на простото, но същевременно ефективно и елегантно изпълнение.

Никола работи предимно в областта на телекомуникациите и цифровите технологии, както и по казуси, свързани с административно, европейско и конституционно право. Той има задълбочени познания в приложимото законодателство в областта на медиите и всички заинтересовани страни, включително създателите на съдържание (напр. телевизионни оператори, доставчици на OTT услуги), платформените оператори (напр. кабелни, сателитни, IPTV доставчици и мрежови оператори), организациите за колективно управление на права (ОКУП) и всички държавни органи, свързани с медийния сектор.

Никола консултира ежедневно по въпроси, свързани с предоставянето на електронни съобщителни услуги и мрежи, като например придобиването и разпределението на радиочестотен спектър в България, изпълнението на различни регулаторни задължения за докладване пред отговорните институции и други задължения на операторите, консултиране и изготвяне на общи условия за предоставяне на телекомуникационни услуги (напр. интернет достъп, достъп до мрежова инфраструктура и други), консултиране относно изискванията за съхранение на трафични данни, лицензиране, регистрация и уведомяване и много други.

Никола има широк поглед върху регулаторната рамка за провеждане на различни видове избори, приложима към политически партии, коалиции и инициативни комитети, издигащи независими кандидати.

Участва в екипа, изготвил правни становища за Конституционния съд по важни дела относно конституционността на разпоредби от Закона за електронните съобщения във връзка със съхраняването и достъпа до трафични данни от местните органи. И в двата случая аргументите на екипа на Никола бяха подкрепени и възприети от КС, който обяви въпросните разпоредби за противоконституционни.

Неотдавна Никола беше поканен и избран за кореспондент за България на Европейската аудиовизуална обсерватория към Съвета на Европа.

Той бе поканен също да изготви българската глава от последното издание на Thomson Reuters – Media, Advertising, & Entertainment Law Throughout the World, включващо кратък и актуален преглед на законите за медиите, рекламата, развлеченията и изкуството в повече от 30 държави.

Участва в изготвянето и приемането на множество законови и подзаконови актове, засягащи телекомуникационната и медийна индустрия.

Публикации

Представителен опит
 • Ежедневно консултира международна медийна компания относно всички аспекти на предоставянето на телевизионни услуги и услуги с абонамент, споразумения за продажба на реклами, споразумения за разпространение, споразумения за спонсорство и разпространение на продукти, спазване на GDPR. Консултира клиента в процеса на придобиване на международна медийна група по въпросите на регулаторно и корпоративно преструктуриране както преди, така и след приключване на сделката
 • Консултира Google, Equinix, Telia Company и Telenor по различни регулаторни и корпоративни въпроси, свързани с тяхната дейност
 • Консултира големи международни телекомуникационни доставчици по въпроси, свързани с въвеждането и експлоатацията на подводни кабели и центрове за данни в България
 • Консултира Philip Morris Bulgaria относно GDPR, електронна поверителност, услуги на информационното общество, търговски и други аспекти на пускането на високотехнологични продукти и услуги на българския пазар
 • Подпомага световен гигант за производство на автомобили по интеграцията и внедряването на мобилни услуги, мобилни приложения, интернет връзка в автомобила и електронни обаждания (спешни повиквания в автомобила)
 • Консултира Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори и изготви първия Етичен кодекс на телекомуникационните оператори в България

Членства в професионални организации
 • Софийска адвокатска колегия
 • Legal Geek
 • Правен експерт във Фондация ‚‚Право и интернет‘‘
 • Кореспондент за България на Европейската аудиовизуална обсерватория

Образование
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право
 • Диплома по “English and European Law”, издадена от Британския правен център (the British Law Centre) под патронажа и в сътрудничество с юридическия факултет и факултета по дистанционно обучение на Университета в Кеймбридж и Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Езици
 • Български
 • Английски
 • Испански
Награди & признания

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.