April 4, 2023

КЗК разследва предполагаеми картели в хранителния сектор

Повод за образуване на производствата са необичайно бързото и съществено увеличение на цените на основни и бързооборотни хранителни продукти като яйца, мляко и млечни продукти.

С три последователни решения от 16.03.2023 г. Комисията за защита на конкуренцията (Комисията или КЗК) образува производства за разследване на потенциални картелни споразумения на предприятия в хранителния сектор. Обект на проверката са всички нива от търговията с основни хранителни продукти. Повод за образуване на производствата са необичайно бързото и съществено увеличение на цените на основни и бързооборотни хранителни продукти като яйца, мляко и млечни продукти.

Две от производствата са образувани срещу асоциации, в които членуват производители и дистрибутори на птици, яйца, мляко и техни производни продукти, а третото производство е образувано срещу част от големите вериги магазини като „Лидл България“ ЕООД, „Билла България“ ЕООД, „Метро Кеш Енд Кери България“ ЕООД и др. Страна в същото производство е и Асоциацията за модерна търговия.  

Разследването на Комисията ще е съсредоточено върху формирането на цените на едро и дребно на яйцата, млякото и производните им продукти, прилагани маржове и други търговски практики в контекста на евентуален забранен обмен на чувствителна търговска информация между членовете на съответните браншови асоциации, който би могъл да е причина за синхронизиране или определяне на необосновано високи цени на едро и дребно на посочените продукти.

Във връзка с горните производства, Административен съд-София област е издал общо 5 разрешения за извършване на внезапни проверки, съгласно чл. 50 от ЗЗК (т.нар. dawn raids) – по отношение на „Лидл България“ ЕООД, Асоциация на млекопреработвателите в България, Национална асоциация на млекопреработвателите, Съюз на птицевъдите в България и Асоциация на промишленото птицевъдство. Внезапните проверки са средство за събиране на доказателства от страна на КЗК и въпреки че се извършват от административен орган, правомощията на служителите на регулаторния орган са изключително широки, включват претърсване на служебни и лични помещения, автомобили и всеки обект, който е свързан с разследваното предприятие и предмета на производството.

Разследването на КЗК може да засегне всички предприятия на пазара на търговия на едро и дребно с хранителни продукти в различна степен в зависимост от ролята  им на пазара. Този тип разследвания обичайно са продължителни, поради липса на законов срок за приключване на производството и извършването на пазарен анализ с цялата структура на съответния пазар.

В рамките на производството разследваните предприятия могат да бъдат обект на:

 • Искания за предоставяне на информация за търговски цени и условия на произвежданите и дистрибутирани от тях продукти и стоки;
 • Искания за предоставяне на договори, кореспонденция, протоколи от срещи и други относими документи;
 • Извършване на внезапна проверка съгласно чл. 50 от ЗЗК (dawn raid). До момента такава във връзка с всички производства е извършена само по отношение на „Лидл България“ ЕООД;
 • От служители на предприятията може да бъдат изисквани писмени обяснения;
 • Непредоставянето на информация или предоставяне на неточна, непълна или подвеждаща информация може да бъде санкционирано с до 1% от общия оборот за предходната финансова година, както и с периодична санкция от 5% от среднодневния общ оборот за предходната финансова година за всеки ден до предоставянето на изисканата информация.

В случай че КЗК установи извършено нарушение, на разследваните предприятия ще бъдат предявени обвинения за извършено нарушение. Това е междинен етап в производството за изслушване на защитата на засегнатите предприятия.

 • В рамките на защитата същите може да предложат мерки за отстраняване на нарушенията и изцяло да опровергаят твърденията на Комисията;
 • При определени условия след предявяването на твърденията за нарушение предприятията може да се възползват и от програмата за освобождаване или намаляване на санкциите (т.нар. leniency процедура), което е свързано с пълно съдействие на Комисията за установяване на нарушението. Програмата за освобождаване от санкции се прилага само по отношение на първите предприятия, които признаят и окажат съдействие, а не по отношение на всички.
 • Ако Комисията установи извършено нарушение, максималният праг на санкцията може да бъде до 10% от оборота от предходната финансова година. Санкцията може да бъде наложена и на всеки от членовете на асоциациите, които са обект на разследване.

Всички останали предприятия на съответния пазар (конкуренти на разследваните предприятия или техни доставчици или клиенти) може да бъдат обект на запитвания от Комисията, целящи изясняване на разследваните обстоятелства от лицата, които не са обект на производствата, като например:

 • КЗК може да изисква предоставяне на информация за търговски условия, цени, относими договори и документи по отношение на дейността на предприятието като участник на пазара;
 • Същата информация и документи може да се изискват конкретно за отношенията на предприятието с разследваните участници на пазара или потенциално членуването му в някоя от разследваните асоциации;
 • Може да се изискват писмени обяснения от представителите и служители;
 • Независимо, че тези предприятия не са разследвани, за тях съществува задължение за предоставяне на пълна и точна информация на КЗК;
 • Непредоставянето на информация или предоставяне на неточна, непълна или подвеждаща информация може да бъде санкционирано с до 1% от общия оборот за предходната финансова година, а в определени случаи – и на периодична санкция от 5% от среднодневния общ оборот за предходната финансова година за всеки ден до предоставянето на изисканата информация.
Донка Стоянова
Съдружник

Еднакво опитна както в конкурентите въпроси, така и в процесуалното представителство, Донка успява да разнищи и най-сложните правни главоблъсканици.

Свързани новини

Иновативни решения и грижа за клиента.
Свържете се с нас