Юлия Костадинова

Старши административен секретар (Администрация)
Експертиза
No items found.
Yes

Юлия е енергичен, скромен и позитивен член на екипа, който се задоволява само с перфектно свършена работа. Нейните основни задължения включват подпомагане и административно съдействие на адвокатите, организиране и поддържане на различни документи на кантората.

Магистърската ѝ степен по английска филология играе важна роля в работата ѝ с преводи на и от английски. Юлия е запозната със сложната правна терминология и документация и знае как да изпълнява много задачи в динамична среда. Мисията на Юлия е да организира клиентските файлове по интуитивен начин и да освободи времето на адвокатите, за да се фокусират върху правните казуси. За своята всеотдайност и упорита работа Юлия е повишена в старши административен секретар.

Нейният професионален опит включва предоставяне на пълна административна подкрепа в мултинационална среда, превод и преподаване на английски език на корпоративни клиенти.

Постове на

Юлия Костадинова

No items found.

Публикации

No items found.
No items found.
Представителен опит
Членства в професионални организации
Образование
  • Магистър по английска филология, Факултет по класически и нови филологии, СУ „Св.Климент Охридски”
Езици
  • Английски
  • Руски
  • Български
Награди & признания

Специалисти в областа

No items found.
This is some text
This is some text inside of a div block.
No items found.