Моника Янева

Рецепция (Администрация)
Експертиза
No items found.
Yes

Tайните оръжия на Моника са неуморната усмивка и забележителната фотографска памет. Рецепцията е нейната крепост, за която тя се грижи съвестно и с любов. Като отборен играч с голяма отзивчивост, тя винаги се радва да е в услуга на колеги и клиенти.

По време на обучението и работата си в сферата на туризма, Моника е придобила ценен опит както в справянето с много и разнородни задачи наведнъж, така и в разбирането и посрещането нуждите на клиентите. Работата ѝ в неправителствена организация е спомогнала в оформянето на по-широка перспектива относно грижата за клиента и бизнеса.

Положителната работна атмосфера в DPC е истинска мотивация за нея да продължава да работи и да се развива заедно с развитието на бизнеса, както и да допринася за ежедневните задачи и дейности в кантората. Моника владее английски език и има добри познания по френски.

Постове на

Моника Янева

No items found.

Публикации

No items found.
No items found.
Представителен опит
Членства в професионални организации
Образование
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Бакалавърска степен по Туризъм
Езици
  • Английски
  • Френски
  • Български
Награди & признания

Специалисти в областа

No items found.
This is some text
This is some text inside of a div block.
No items found.