Таня Димова

Счетоводител (Администрация)
Експертиза
No items found.
Yes

Таня е господарят на числата, за когото няма тайни в таблиците на excel. Тя е счетоводителят, който извършва банковите преводи със скоростта на светлината, докато подготвя финансовите отчети на кантората за следващата среща на съдружниците.

Работейки по досиета на клиенти с прецизност и всеотдайност, Таня също е специалист по заплати и отговаря за изчисляването на нашите възнаграждения и бонуси. Тя е сърдечен и приятелски настроен човек, стига часовете в системата да се въвеждат редовно и никой не пречи на работата на счетоводния отдел.

Преди да се присъедини към DPC през 2006 г., тя организира командировки и научни конференции.

Постове на

Таня Димова

No items found.

Публикации

No items found.
No items found.
Представителен опит
Членства в професионални организации
Образование
  • Бакалавър по икономика, Университет за национално и световно стопанство, София
Езици
  • Английски
  • Немски
  • Български
Награди & признания

Специалисти в областа

No items found.
This is some text
This is some text inside of a div block.
No items found.