Весела Димитрова

Мениджър Бизнес развитие и маркетинг (Администрация)
Експертиза
No items found.
Yes

Като истински екипен играч, Весела притежава невероятна комбинация от талант за общуване, разбиране на бизнеса и висока работна етика. Тя подхожда проактивно към проблемите и взема смели и независими решения и е уверена, че съпричастността и позитивното отношение са най-добрата стратегия, както в живота, така и в работата.

След повече от 10 години успешна юридическа кариера в международни компании и адвокатски кантори, Весела решава да смени професионалната си посока като се фокусира върху развитието на бизнес отношения и маркетинг. Нейната магистърска степен по право и подробните познания от първа ръка на адвокатската професия естествено определят посоката на нейния професионален стремеж.

Весела се откроява със способността си да изгражда успешни отношения с бизнес партньори и клиенти. Тя демонстрира изключителна компетентност и бизнес проницателност в ключови области на съвременната икономика, в които надеждните правни съвети са високо ценени. Владее английски и френски език, Весела също работи и с инструментите на съвременния дигитален маркетинг.

Постове на

Весела Димитрова

No items found.

Публикации

No items found.
No items found.
Представителен опит
Членства в професионални организации
  • Член на УС на Алумни клуб към Съвета на жените в бизнеса в България
  • Един процент промяна

 

Образование
  • Университет по право и политически науки Aix-Marseille III, Франция, Юридически факултет, Магистър по право
  • Лидерска академия към Съвета на жените в бизнеса в България
  • Дигитален маркетинг, СофтУни
Езици
  • Български
  • Английски
  • Френски
  • Испански
Награди & признания

Специалисти в областа

No items found.
This is some text
This is some text inside of a div block.
No items found.