Силвина Белева

Старши адвокат
No

Част от екипа на DPC над 16 години, Силвина е висококвалифициран адвокат с многостранна експертиза. Настоящата ѝ практика е фокусирана върху процесуално представителство, вещно право, дружествено и облигационно право, обществени поръчки, консултации и съдействие в сферата на здравеопазването и режима на пребиваване на чужденци в Република България.

С богатия си опит при разрешаване на съдебни спорове, Силвина е еднакво веща както в съдебната зала, така и при постигането на извънсъдебни споразумения. Значителен брой вещни и търговски спорове са доведени до успешен изход през годините благодарение на нейната работа. Сред нейните успехи се нареждат спечелването на ревандикационен иск пред Върховния касационен съд по въпрос от значение за точното прилагане на закона и за развитиетo на правото, както и спечелване от името на израелски клиент на комплицирано съдебно дело, отново по иск за ревандикация, с предмет сграда в сърцето на София.

Специалист е в правните анализи и проверка на недвижими имоти (due diligence), преговори, придобиване, отдаване под наем или продажба, процесуално представителство по вещни спорове.

Силвина има опит и в сектора на здравеопазването, като предоставя правно съдействие на лечебни заведения по въпроси, включващи дружествено и търговско право, регулаторни задължения, обществени поръчки, трудово право и методики на управление.

Отличава се с ненадминат опит в консултациите по придобиване на българско гражданство и режима на пребиваване на чужденци в Република България, по-специално с фокус върху инвестиционната имиграция. Била е лектор на международен форум в Близкия изток (the Global Migration & Wealth Mobility MENA immigration conference) по теми, свързани с инвестиционното гражданство.

 

Публикации

No items found.
No items found.
Представителен опит
  • Консултиране на инвеститор през целия процес на структуриране и договаряне по придобиването на хотелски комплекс за над 6 млн. eвро
  • Пълно правно обслужване в продължение на повече от 10 години на голям италиански производител и търговец на дрехи по дружествени и търговски въпроси, търговски сделки, инвестиции в недвижими имоти, трудовоправни въпроси, имиграционни казуси и процесуално представителство
  • Цялостно правно съдействие по отношение на откриването и дейността на ултрамодерен медицински център за извънболнична помощ в София
  • Консултиране по дружествени, трудовоправни и регулаторни въпроси на испански производител на метални изделия, участвал в изграждането на Дунав мост 2
Членства в професионални организации

Софийска адвокатска колегия

Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право

Езици
  • Български
  • Английски
  • Френски

Награди & признания

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.