Константин Костадинов

Експерт
No

Константин е блестящ млад юрист с двойна квалификация, който наред с магистърска степен по право, е придобил и германска точност.

Вече работил няколко лета като стажант в DPC, Константин стана постоянен член на екипа след успешното си дипломиране от университета Хайнрих Хайне в Дюселдорф. По време на следването си прави и други ценни стажове, включително в Общината на Дюселдорф и в Германо-българската индустриалнo-търговска камара. Настоящата му практика е фокусирана основно върху интелектуалната собственост, но професионалните му интереси обхващат още областите грижа за здравето и фармация, разрешаване на спорове и дигитални технологии. В последно време Константин работи по няколко опозиции, засягащи популярни марки и сложно производство за обявяване на недействителност на патент.

Постове на

Константин Костадинов

No items found.

Публикации

No items found.
No items found.
Представителен опит
  • Член на екипа, представляващ mobile.de в няколко съдебни производства
  • Член на екипа, предоставящ правна подкрепа на Novomatic по въпроси, свързани с местни търговски марки

Членства в професионални организации
Образование

Университет „Хайнрих Хайне“ (HHU), Дюселдорф, Магистър по право

Допълнителни курсове:

  • Англо-американско право (HHU)
  • Правни аспекти на изкуствения интелект (HHU)

Езици
  • Български
  • Немски
  • Английски
  • Френски

Награди & признания

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.