проф. д-р Георги Димитров

Съдружник
No

Роден визионер и изключително харизматична личност, проф. д-р Георги Димитров е световно признат като един от водещите експерти и консултанти във всички области на правото, свързани с технологиите.

Георги Димитров е съосновател на DPC с над 25-годишен професионален опит и един от пионерите в правото на информационните технологии в България. Той е първият, получил академичното звание „професор по ИКТ право“ в страната и преподава в редица водещи университети и образователни институции.

Ключова фигура в множество работни групи, разработили съвременното българско законодателство в областта на правото на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), по-специално Закона за електронната търговия, Закона за електронното управление и Закона заелектронните съобщения. Той е и активен участник в изработването на ключови стратегии за прилагане на ИКТ в различни сектори на икономиката – здравеопазване, образование, електронно правителство, финанси, туризъм и др. Участва в обучаването на адвокати, магистрати (съдии, прокурори, следователи), юрисконсулти и държавни служители относно правните проблеми при прилагането на законодателството в областта на електронната търговия, електронното управление, електронното правосъдие, електронното здравеопазване, електронните финанси и компютърните престъпления. Автор е на множество книги, студии, статии и коментари в областта на правото на информационните и комуникационни технологии.

Притежава значителен опит в преструктуриране на дружества, сливания и придобивания, управление и изпълнението на проекти, защита на личните данни. Консултира държавни институции и неправителствени организации, участвaщи във формирането на ключови политики. Настоящата му практика е съсредоточена върху високотехнологични компании и иновативни електронни продукти.

Георги Димитров е в Залата на славата (Hall of Fame) на The Legal 500 и е класиран най-високо от Chambers Europe в областта на ТМТ (Телеком, медии и технологии), в престижната категория Expert Consultant на IFLR1000 и сред водещите умове на световния елит (Global Elite Thought Leader) в областта на данните според Who's Who Legal.

Публикации

Представителен опит
 • Национален кореспондент за България по голям брой проекти, възложени от Европейската комисия относно доклади за прилагането на различни директиви на ЕС за електронния подпис, електронния документ и електронното управление в България
 • Арбитър в Чешкия арбитражен съд за предоставяне на алтернативно разрешаване на спорове (ADR) за домейна .eu и в Международния арбитражен съд към Алианса за правно взаимодействие.
 • Арбитър в международната колегия на Арбитражния съд към Българската стопанска камара (БСК).
 • Председател на Центъра по право на информационните и комуникационни технологии (ЦПИКТ)
Членства в професионални организации
 • Софийска адвокатска колегия
 • Международна асоциация на адвокатите (IBA)
 • Световна организацияна адвокатите по право на ИТ (World IT Lawyers)
Образование
 • Професор по ИКТ право към Българската академия на науките
 • Католически университет Льовен, Белгия, Доктор по право
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право, завършил с отличие
 • Център за американско и международно право, Далас, Тексас; Стипендия Виктор Фолсом на Академията за американско и международно право
Езици
 • Български
 • Английски
 • Испански
 • Италиански
 • Руски
Награди & признания

„Георги Димитров е признат и уважаван експерт в областта на телекомуникационното право, включително по въпроси, свързани с регулаторни изисквания и транзакции. Предоставя консултиране и в сферата на защитата на личните данни, неприкосновеността на личния живот и електронната търговия.“ – Chambers Europe

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.