20 years together

Доц. д-р Мартин Захариев

Старши адвокат

Доц. д-р Мартин Захариев се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” през 2012 г.
 
Той е представител по индустриална собственост в областта на марки и дизайни към Патентното ведомство, както и европейски представител по марки и дизайни.
 
Завършил е право с отличие в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет, и специализира в областта на правото на интелектуалната собственост, спорове с домейн имена, лични данни и арбитраж. Той консултира също в областта на трудовото право и регулация във фармацевтичния сектор. 
 
Участник в отбора победител в Europeaus състезание по право на Европейския съюз, симулация на преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз на тема защита на конкуренцията, Сдружение за международни състезания по право, май 2014 г. Участник в отбора, класиран в топ 20 в света за най-добра писмена защита за ответника във Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot: състезание по международен търговски арбитраж и Виенската конвенция за международна продажба на стоки, май 2014 г. – април 2015 г. Две поредни години участва в едно от най-големите и престижни състезания по международно частно право – Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – в ролята на арбитър в подготвителните състезания, провели се през 2016 г. и 2017 г. в гр. София, България (2nd and 3rd Sofia Vis Pre-Moot) и в Белград, Сърбия (9th and 10th Belgrade Open Pre-Moot). Участник в състезанието за млади арбитри The Young Arbitratior Match (YAM) – първото и единствено състезание, което предлага на млади юристи възможността да разрешат правен спор въз основа на обмен на становища между страните и доказателства към тях, което се проведе в Париж през есента на 2016 г.
 
Мартин Захариев има образователна и научна степен "доктор" по професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), София. Докторската му дисертация е на тема “Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни”.
 
Преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Софийски университет "Св. Климент Охридски" по дисциплини, свързани с ИКТ право, режима на информацията, основи на правото и защита на личните данни.
 
Гост лектор по въпросите на режима на защита на личните данни в Американски университет в България, Технически университет - София и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
 
Представителен опит:
 
Опит в областта на трудовото право:
- Част от екипа, консултирал по трудовоправни въпроси, във връзка с  преструктуриране на българския бизнес на Шишеджам Груп
- Част от екипа, предоставящ ежедневни консултации във връзка с трудовоправни въпроси на Шишеджам Груп
- Предоставя регулярно пълно правно консултиране по дружествени и трудовоправни въпроси на водещ международен мрежов оператор;
- Предоставя пълна правна помощ във връзка с преструктурирането на местния бизнес на полска компания за търговия на дребно с облекла със световен обхват, успешно функционираща  на пазара за облекла над  20 години.  
- Част от екипа, който съдейства на една от най-значимите и иновативни технологични компании в Румъния при навлизането ѝ на българския пазар, което включва разнообразни дружествени, трудовоправни въпроси и проекти в рамките на обществени поръчки;
- Част от екипа, консултирал Рийдърс Дайджест по трудовоправни въпроси през целия период на осъществяване на дейност от дружеството на българския пазар;
 
Разрешаване на спорове: 
- Част от екипа, който съветва Асталди Ес Пи Ей в арбитражно производство пред Международната търговска камара по спор относно окончателната сметка след приключване на железопътен проект Първомай – Свиленград;
- Част от екипа, който успешно спира процедурата за изпълнение по реда на Закона за особените залози срещу търговското предприятие на собственика на търговската марка „My Day” в изключително трудно и рядко за българския пазар съдопроизводство с материален интерес 4 милиона евро;
- Част от екипа, който представлява „Хигия” АД в мащабна кампания по събиране на портфолио от вземания на обща стойност 20 млн. евро от повече от 200 длъжника;
- Част от екипа, който представлява „Хигия” ЕАД в пет производства по несъстоятелност и в свързаните искове за попълване на масата на несъстоятелността пред български съдилища, включително и пред Върховния касационен съд;
 
Опит в областта на интелектуалната собственост, електронното и фамрацевтичното право:
- Част от екипа, който консултира фонда за рисков капитал НЕВЕК II във връзка със структурирането и осъществяването на инвестицията в технологично-базирано дружество, специализирано в разработването и производството на системи за контрол на достъпа и идентификация на базата на биометрични данни – БИОДИТ;
- Част от екипа, консултирал НЕВЕК II във връзка с придобиването на дялово участие в капитала на Методия АД (разработчик на платформи за ERP системи), включително при извършването на комплексен правен анализ на въпроси от областта на интелектуалната  собственост.
- Част от екипа, който съветва някои от водещите международни фармацевтични компании във връзка с фармацевтичнaта регулация в страната и по въпроси, свързани със защитата на личните данни;
- Част от екипа който съветва водещи компании като Google, Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД, Джобс.БГ ЕООД.
 
Член на Софийска адвокатска колегия и Сдружението за международни състезания по право.
 
Владее английски и немски език.
 

Изпрати съобщениеClose