20 years together

Никола Стойчев

Старши адвокат

Никола Стойчев е Старши адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, към чийто екип се присъединява през 2013 г.

Завършил е право в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет и специализира в областта на телекомуникационното право, правото на информационните и комуникационни технологии, медийното право, административното право, конституционното право (във връзка с регулаторната рамка за провеждане на различни видове избори и регулаторната рамка, приложима към политическите партии, коалициите и инициативните комитети, издигащи независими кандидати).

Има диплома по въведение в английското право и правото на Европейския съюз, издадена от Британския правен център под патронажа и в сътрудничество с Юридическия факултет и Факултета по дистанционно обучение на Университета Кеймбридж и Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

Представителен опит:

 • Част от екипа, консултирал един от водещите мобилни оператори в България по редица големи проекти, като:

-    успешно придобиване на радиочестотен спектър за България;
-    обжалване на актове на Комисията за регулиране на съобщенията;
-    прилагане на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи;
-    ревизиране на Европейската регулаторна рамка за аудио-визуални медийни услуги;
-    прилагане на новите правила за мрежова неутралност след влизане в сила на Регламент (ЕС) 2015/2120 и привеждане на абонаментните планове на мобилния оператор в съответствие с новото законодателство.

 • Участва в екипа, изготвил правното становище на Софийска адвокатска колегия по конституционното дело относно конституционността на чл. 250а – 251а от Закона за електронните съобщения;
 • Консултира един от най-големите оператори на центрове за данни в света, който развива дейност и в България, по въпроси, свързани с недвижимите имоти, както и при придобиване на сертификат за клас инвестиция (приоритетен инвестиционен проект) пред Българска агенция за инвестиции;
 • Консултира един от водещите международни доставчици на музикални стрийминг услуги, технологични компании, електронни магазини и др. във връзка с приложимото българско законодателство, регулиращо електронната търговия и правата на потребителите;
 • Участва в екипа, консултирал Европейската комисия относно доклада от проучване: „Стандартни условия и критерии за ефективност в споразуменията за предоставяне на услугата „изчисления в облак“ (SMART 2013/0039), като участва в разработването на доклада;
 • Консултира Европейската комисия относно доклада от проучване: „Улесняване на трансграничния поток на данни в цифровия единен пазар: изследване на ограниченията в локализирането на данни“ (SMART/2015/0054).
 • Консултира Европейската комисия относно доклада от проучване: „Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации: оценка на транспонирането, ефективността и съвместимостта с предложения регламент за защита на данните“;
 • Консултира Европейската комисия относно „Проучване на всички задължителни правила, приложими към договорните задължения по договори за продажба на материални вещи от разстояние и най-вече онлайн“.
 • Консултира инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент, които се класират сред първите пет кандидат-президентски двойки на президентските избори през 2016 г., а по-късно консултира една от политическите партии, които получават мандати за народни представители на парламентарните избори през 2017 г. Правното съдействие, което оказва на инициативния комитет и политическата партия включва:

-    ежедневно консултиране във връзка с регистрацията на комитета и партията, регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент и регистрацията на кандидатите за народни представители;
-    изготвяне на жалби срещу решения на Централната избирателна комисия, молби до административните органи и съда, договори с медиите, комуникация с различни административни органи за гарантиране безпроблемното протичане на кампаниите;
-    Предоставя консултации и във връзка със законосъобразното провеждане на техните предизборни (медийни) кампании, в резултат на което не са наложени никакви санкции и глоби.

 • Участва в екипа, който води поредица стратегически дела пред Върховния административен съд и административни производства пред Централната избирателна комисия и няколко местни комисии, и в резултат успява да гарантира правото на гражданите да записват (под формата на видеоклипове, снимки и др.) процедурите за избор на народни представители (въпреки нееднозначния текст на Изборния кодекс).
 • Изготвя изменения на законодателни актове и заявления за участие в обществени консултации за внасяне на изменения в законодателни актове.
 • Участва в екипа, който успешно представлява и консултира Корпоративна търговска банка АД  (в несъстоятелност) при обжалване решението на Българска народна банка за прекратяване на нейния лиценз.
 • Има солиден опит в изготвяне на общи условия за предоставяне на интернет достъп, IP телевизия, потребителска телефония, колокация, взаимно свързване и съответните споразумения за предоставяне на услугите; получаване на разрешения за използване на ограничени ресурси като номера и радио спектър.

Никола притежава компетентност и проявява внимание към детайлите и нестандартно мислене, които му позволяват да работи по разнообразни проекти за големи клиенти на кантората като Google, Fox Networks Group България, Теленор България, Корпоративна търговска банка (в несъстоятелност), центровете за данни Equinix и др.

Адв. Стойчев е член на Софийската адвокатска колегия.
Владее отлично английски език.
 

Изпрати съобщениеClose