Александър Георгиев

Старши адвокат
No

Изключително възприемчив и със завидни познания, Александър смело следва стъпките на нашите водещи експерти по разрешаване на спорове. За него клиентите му казват, че е единственият адвокат, с когото искат да работят.

Практиката на Александър е фокусирана основно върху сложни арбитражни дела, съдебни спорове и производства по несъстоятелност. Освен това, той участва в практиките на DPC в областта на банковото дело и финансите, енергетиката и транспорта. Присъединява се към DPC в началото на обучението си в Софийския университет и успява да се превърне в ценен член на екипа още преди да завърши образованието си.

Един от най-значимите успехи в кариерата на Александър е работата му по сложен спор между акционери, при който съдът издаде обезпечителна заповед, забраняваща на насрещните страни по спора да упражняват правото си на глас върху акциите. Български съд никога досега не беше постановявал подобна обезпечителна мярка – забрана за упражняване на правото на глас върху акции.

Александър също така е част от екипа, представлявал група от български и чуждестранни търговци на електроенергия при обжалването на административен акт на Министъра на енергетиката, с който е наложена временна забрана за износ на електроенергия.

Друго знаково дело, по което Александър е работил, е обжалването на административен акт, постановен от Комисията за енергийно и водно регулиране, довело до преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.

Като член на нашия екип по процесуално представителство, той е работил по редица производства по несъстоятелност и има известен опит в работата по дела за лекарска небрежност. Той допринася за успешното допускане до изпълнение на арбитражно решение в полза на европейски национален превозвач, постановено от Международния арбитражен съд при ICC.

Постове на

Александър Георгиев

No items found.

Публикации

Представителен опит
  • Част от екипа, който предоставя процесуалното представителство в производство по несъстоятелност с материален интерес над 128500000 евро
  • Член на екипа, предоставящ процесуално представителство на една от водещите български търговски банки в казус с твърдяна неразрешена платежна операция
  • Член на екипа, който работи по няколко дела за събиране на вземания на стойност над 2.5 млн. лв. за дружествен дял на напуснал съдружник
  • Представлява клиент в сложен антитръстов спор срещу DAF Trucks N.V., PACCAR Inc. и DAF Trucks Deutschland GmbH за обезщетение за вреди, причинени от участие в антиконкурентна практика
Членства в професионални организации
  • Софийска адвокатска колегия
  • Международна асоциация на младите адвокати (AIJA)
Образование
  • Софийски университет „Св.Климент Охридски“, Юридически факултет, Магистър по право
Езици
  • Български
  • Английски
  • Немски
Награди & признания

"Трудолюбив и изключително интелигентен, Александър е следващата голяма звезда на екипа! Той е невероятен млад талант с остър ум и бързи реакции. Ефективността му е изумителна - работи толкова бързо!" - The Legal 500

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.