Поля Димитрова

Адвокат
No

Поля е талантлив млад адвокат, високо ценен както от клиентите, така и от колегите заради своите знания, ангажираност и позитивно присъствие.

Откакто се присъединява към DPC през 2015 г., Поля се специализира в сливания и придобивания, корпоративно и търговско право, трудово право. Професионалните ѝ интереси обхващат различни индустрии, включващи също капиталови пазари, енергетика, търговия на дребно. Работила е по редица значими проекти за сливания и придобивания и е участвала активно в установяването в България на световни компании, предоставяйки непрекъсната правна помощ по различни въпроси, включително структуриране на отношенията с местните доставчици и създаване на местен екип.

Неотдавнашен проект, по който Поля работи, е придобиването на SuperHosting.bg от team.blue. Тя участва активно във всички етапи на сделката, включваща сложно структуриране, пълен анализ на компанията, изготвяне на договор за прехвърляне на дялове и съответните придружаващи документи, включително ескроу механизъм.

Поля беше и ключов член на екипа, който съветва купувача Exclusive Networks SAS при трансгранична сделка с един от най-големите дистрибутори на ИТ в региона на ЦИЕ, като участва активно във всичките му етапи - от изпълнението на задълбочена проверка, през изготвяне на документи за сделката до успешното ѝ приключване.

Публикации

No items found.
No items found.
Представителен опит
  • Част от екипа, съветващ водеща ИТ компания при придобиването на конкурент
  • Консултира световен доставчик на професионални консултантски услуги в сектора на енергетиката, химикалите и ресурсите по корпоративни въпроси и спазване на законодателството, включително в сферата на експортния контрол
  • Съветва клиенти по различни регулаторни въпроси, свързани с търговията с електроенергия и приложимото законодателство
  • Консултира чешкия доставчик на ИТ решения и интегратор Modralog S.R.O. относно установяванетона присъствие в България
Членства в професионални организации
  • Софийска адвокатскаколегия
  • International Association of Young Lawyers (AIJA)
Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право

Езици
  • Български
  • Английски
Награди & признания

''Поля Димитрова е млад и талантлив адвокат, много добра и амбициозна.'' – Legal 500

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.