Емил Тумбев

Старши адвокат
No

Емил е усърден процесуалист с над 13 години професионален опит в съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, събиране на дългове и процедури по несъстоятелност, и със значителен опит в областта на договорното и търговското право.

Емил притежава голям опит в преговорите, изготвянето на извънсъдебни споразумения и съдебни спогодби. През годините неговата изключителна отдаденост доведе до успешен резултат огромен брой съдебни и изпълнителни дела на клиенти от строителната, фармацевтичната, хранително-вкусовата промишленост, производството, както и болници. Той е и представител по индустриална собственост в областта на марки, географски означения и промишлени дизайни към Патентното ведомство на Република България.

В продължение на повече от 7 години Емил съдейства на Хигия ЕАД за събиране на портфейл от 20 милиона евро в сложна верига от съдебни и изпълнителни производства срещу повече от 200 длъжници. Водещият български производител на слънчогледово семе „Си Ко” ООД е друг клиент, от чието име Емил не просто спечели десетки съдебни дела, но и успя да събере 100% от претендираните вземания.

Постове на

Емил Тумбев

No items found.

Публикации

No items found.
No items found.
Представителен опит
  • Представлява Baustoff + Metall в над сто заповедни, искови и изпълнителни производства по събиране на вземания
  • Представлява българско дружество при установяване на погасяване на вземания по давност
  • Защитава българско дружество-работодател по административни и граждански производства, свързани с установяване на трудова злополука на лице, починало по време на работния процес в чужбина, и с претендиране на обезщетения за вреди от неговите наследници
  • Консултира чуждестранни собственици на апартаменти в затворен комплекс и участва в процедурата по тяхната продажба чрез апортирането им в капитала на търговски дружества и последващо прехвърляне на дялове/акции от капитала им
  • Участва в множество съдебни и изпълнителни производства, свързани с възстановяване на правото на собственост на италиански граждани върху одържавени недвижими имоти и претендиране на обезщетения за ползването им от трети лица.  

Членства в професионални организации

Софийска адвокатска колегия

Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право

Езици
  • Български
  • Английски
Награди & признания

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.