Николай Колев

Старши адвокат
No

Николай е усърден, внимателен и отзивчив адвокат, важна част от успешния екип по вещно право и строителство. Николай работи активно и в областта на облигационно право, търговско право и обществени поръчки.

Компетентен е във всички етапи от процеса на придобиване на движимо и недвижимо имущество – от предварителното комплексно проучване и анализ на рискове, през изготвянето на договори и структуриране на сделки, до водене на преговори и представителство. Той притежава опит и в изготвянето на различни видове договори във връзка с изграждане, управление и разпореждане с недвижими имоти.

Николай участва в екипа, който консултира бързо разрастващата се европейска търговска верига Pepco по различни въпроси, свързани с недвижими имоти, включително комплексна проверка, изготвяне и преговори на договори за наем за над 80 търговски помещения в България.

Той е ключов член на екипа, който съдейства на Трейднет Варна с експанзията и развитието на верига от бензиностанции чрез извършване на надлежни проверки на имотите, включително право на собственост, регулация, спазване на специфични строителни изисквания и изготвяне на документи за придобиване.

Николай е и един от авторите на първия български Наръчник по строително право, издаден от Българското дружество по строително право, както и на българската глава за изследвания в европейското строително право, издадена от Европейското дружество по строително право.

Публикации

Представителен опит

Част от екипа, съветващ един от най-големите български земеделски производители и търговци при стартирането на отделна бизнес линия - инвестиции в недвижими имоти и строителство на луксозни имоти

Част от екипа, съветващ голям израелски инвестиционен фонд за недвижими имоти в сделка за финансиране на придобиване на първокласен хотел и сезонни имоти в Банско

Част от екипа, работещ по мащабното корпоративно отделяне на Теленор България с фокус върху прехвърлянето на собствеността върху цялата мобилна мрежа и инфраструктура на компанията и всички свързани административни процедури.

Членства в професионални организации
  • Софийска адвокатска колегия
  • Meritas Young Lawyers Group
  • Българско общество по строително право

Образование
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право
Езици
  • Български
  • Английски
  • Руски
  • Немски
Награди & признания

"Николай Колев е младши адвокат и наистина обещаващ член на техния екип.“ – Legal 500

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.