Николета Стоянова

Асоцииран адвокат
No

Отдаден и усърден професионалист, Николета вече 15 години е един от основните адвокати в офиса на DPC във Варна.

Николета практикува предимно в областта на вещното и строително право, дружественото и търговско право. Тя е важен член от екипа на DPC, предоставящ комплексно правно обслужване на инвеститори и предприемачи във връзка с различни проекти по българското черноморско крайбрежие.

Има опит въвв сякакви видове дружествени преструктурирания и преобразувания, включително учредяване на дружество чрез апортни вноски.

Николета консултира Епо Ахелой във връзка с увеличаване на капитала на дружеството посредством непарична вноска от вземания по Договори за заем и тристранни споразумения.

Постове на

Николета Стоянова

No items found.

Публикации

No items found.
No items found.
Представителен опит
Членства в професионални организации
  • Варненска адвокатска колегия
Образование
  • Варненски ТехническиУниверситет, Юридически факултет, Магистър по право
Езици
  • Български
  • Английски
  • Руски
Награди & признания

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.