20 years together

Цветелина Георгиева

Адвокат

Адв. Цветелина Георгиева е завършила с отличие право в СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет през 2012 г., като скоро след това, през 2013 г., се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”.
 
Специализира главно в сферата на процесуалното представителство по граждански и търговски дела, производства по несъстоятелност, както и обезпечителни и изпълнителни производства. Притежава опит и в областта на деликтното и медицинското право.
 
Представителен опит:
 
 Част от екипа, който представлява „Хигия” АД в мащабна кампания по събиране на портфолио от вземания на обща стойност 20 млн. евро от повече от 200 длъжника;
 Предоставя цялостно съдебно представителство на четири от най-големите болници в България и един от най-известните пластични хирурзи по 10 текущи дела за лекарска небрежност с общ материален интерес от 2 милиона евро;
 Част от екипа, който печели сложно медицинско дело от името на една от най-големите болници в София, свързано с обвинения за причиняване на фрактура на черепа по време на следродилен период;
 Представлява „Теленор България“ ЕАД в две търговски дела срещу доставчик на телекомуникационни услуги в България;
 Представлява основен доставчик на комунални услуги в обжалването на първа и втора инстанция на значителен брой наказателни актове, издадени от Агенцията за държавна финансова инспекция;
 Представлява „Фокс Интернешънъл Ченълс България” ЕООД в няколко съдебни дела за събиране на вземания по лицензионни договори с кабелни оператори и по договори с Министерството на земеделието и храните за търговско видео излъчване;
 Част от екипа, който обръща резултата от сложен случай пред Върховния касационен съд, свързан с незаконно принудително изпълнение, проправяйки пътя за публикуването на тълкувателно решение;
 Представлява доставчик на консултантски и посреднически услуги в производството срещу български мол, обявен в несъстоятелност;
 Защитава международен застраховател на търговски кредитен риск в съдебно дело за събиране на претендирани застрахователни суми;
 Представлява няколко синдика по няколко производства по несъстоятелност и процедури за попълване на масата на несъстоятелността;
 Консултира „Анона Трейд” ЕООД във връзка със събирането на трансграничен дълг;
 Част от екипа, който в съдебно дело пред Софийския градски съд и Софийски районен съд успява да сложи край на една широко разпространена порочна практика сред агенции за недвижими имоти да налагат неустойки на своите клиенти;
 Представлява в съда публично известен бизнесмен и политик в няколко съдебни дела с иск за неимуществени вреди, претърпени от клеветнически и обидни изявления.
 
Адв. Георгиева е член на Софийската адвокатска колегия. 
 
Владее свободно английски език и има известни познания по френски език.
 

 

Изпрати съобщениеClose