20 years together

Пенчо Станчев

Съдружник

Адв. Пенчо Станчев завършва право с отличие в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2012 г.
 
Той придобива ценен опит като юридически консултант в Управление „Правно“ на Корпоративна Търговска Банка АД, преди да се присъедини към Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ през 2015 г.
 
Понастоящем неговата практика е фокусирана главно върху процесуално представителство пред съдилища и арбитражни институции, търговско право, облигационно право, несъстоятелност,  вещно право, строително право и банково право.
 
Представителен опит:
 Част от екипа, който съветва Асталди S.p.A във връзка с дело пред Арбитражния съд на Международната търговска камара по повод уреждане на окончателната сметка след приключване на жп проекта Първомай - Свиленград;
 Представлява частния фонд на норвежки инвеститори EPO Invest AS в процедура по несъстоятелност за 10 милиона евро срещу възложителя на един от най-големите жилищни комплекси в курорта Ахелой;
 Представлява Хигия АД в исково производство на стойност 160 000 евро срещу Многопрофилна болница Св. Марина ЕАД, Варна във връзка с иск за вреди, причинени от неправомерно усвояване на банкова гаранция за изпълнение по договор за възлагане на обществена поръчка;
 Представлява Хигия АД по множество дела във връзка със събиране на вземания;
 Представлява Горичане Енерджи ЕООД по търговско арбитражно дело срещу Националната електрическа компания пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата по иск за вреди от договорно неизпълнение;
 Представлява основен доставчик на комунални услуги при обжалването пред първа и втора инстанция на значителен брой наказателни постановления, издадени от Агенцията за държавна финансова инспекция;
 Консултира един от лидерите в печатната индустрия в България - Мултипринт ООД във връзка със събиране на вземания чрез процедури по несъстоятелност срещу една от най-големите български вериги за търговия на дребно;
 Представлява компания, специализирана в PR услугите, пред Административен съд – София град в производство срещу НАП във връзка с отказано право на данъчен кредит в размер на 50 000 евро по Закона за данък върху добавената стойност;
 Представлява българска строителна компания като ответник в съдебно дело срещу голяма застрахователна компания;
 Консултирал българския производител на електроенергия от ВЕИ Кунино Енерджи АД във връзка с уреждане на отношенията със застрахователна компания и основен доставчик на комунални услуги.
 
Адв. Станчев е член на Пазарджишката адвокатска колегия. 
 
Владее английски език. 

Изпрати съобщениеClose