20 years together

Александър Тодоров

Съдружник

Адв. Александър Тодоров е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” от 2005 г. и ръководи Отдела по вещно право и чуждестранни инвестиции. 
 
Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски” (2004 г.), както и курс по Американско търговско право от октомври 2001 г. до януари 2002 г. Адв. Тодоров започва работата си в „Димитров, Петров и Ко.” през 2001 г. и от тогава специализира основно в областта на процесуалното представителство,  облигационното, вещното, строителното и търговското право. 
 
Адв. Тодоров притежава значителен опит в предоставянето на комплексни правни услуги в целия процес, свързан с инвестициите в недвижими имоти (директно или чрез придобиване на дялове и акции) – правни анализи, преговори, придобиване, строителство, продажба и отдаване под наем на различни сгради, ваканционни комплекси, търговски центрове, отношения между етажните собственици и пр., както и в процесуалното представителство в множество съдебни и арбитражни търговски дела. Той има сериозна практика в структурирането и договарянето на сделки, включващи заеми, ипотеки и частно финансиране, а също и в придобиването на компании. Работи в областта на административното и съдебно оспорване на данъчни актове. Неведнъж е бил лектор по правния режим на чуждестранните инвестиции в България и по прилагането на системата за вписване на нотариалните актове в Имотния регистър, както и на Закона за кадастъра и Имотния регистър. Александър Тодоров е хоноруван асистент по вещно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
През 2014-2015 г. е работил по правния анализ на кредитния портфейл на една от най-големите търговски банки в България и по делата срещу длъжниците на банката като част от екипа на кантората, ангажиран с тези задачи в периода на особен надзор на банката и нейната несъстоятелност. 
 
Член е на Международната асоциация на адвокатите (IBA) и на Софийската адвокатска колегия. Владее отлично английски език, ползва и руски език. 
 

 

Изпрати съобщениеClose