20 years together

проф. д-р Георги Димитров

Съдружник

Проф. д-р Георги Димитров е управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и ръководител на Отдела по право на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Той отговаря за стратегическото развитие на дружеството, както и за определяне на цялостната политика и приоритети. Георги Димитров е първият, получил академичното звание „професор по ИКТ право“ в България и е преподавател във водещи български университети и образователни институции – Университет по библиотекознание и информационни технологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет, Университет за национално и световно стопанство, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Българска академия на науките. Притежава докторска степен от Католическия Университет в Льовен, Белгия и специализира в Академията по американско и международно право в Далас, Тексас.
 
С повече от 20-годишен професионален опит, той е многократно определян като световно признат водещ специалист от различни международни юридически издания и директории. В продължение на много години проф. Димитров консултира проспериращи компании, държавни институции и неправителствени организации, които участват във формирането на ключови политики. Притежава значителна експертиза в преструктурирането на компании, сливания и придобивания, в управлението и изпълнението на финансови и индустриални проекти, съдебни спорове и арбитраж.
 
Като председател на Центъра по право на информационните и комуникационни технологии, проф. д-р Димитров е водещ експерт и ръководител на множество работни групи, разработили съвременното българско законодателство в областта на информационните и комуникационни технологии като Закона за електронната търговия, Закона за електронното управление, Закона за електронните съобщения, Закона за търговския регистър, последните изменения на Закона за електронните съобщения и на Закона за електронния подпис и електронния документ, подзаконови актове за прилагането му, глава „Компютърни престъпления“ от Наказателния кодекс и други нормативни актове.
 
От 2009 г. е експерт към Консултативния съвет по въпросите на електронните съобщения, пощенските услуги, информационното общество и електронното управление към  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и към Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисия по здравеопазването на Народното събрание. Участва активно в изработването на ключови стратегии от национално значение като Стратегия за прилагане на електронно здравеопазване в България, Стратегия за електронно правителство, Стратегия за конкурентоспособността на България на световните ИКТ пазари и т.н.
 
Проф. д-р Димитров е национален кореспондент за България по голям брой проекти, възложени от Европейската комисия относно доклади за прилагането на различни директиви на ЕС за електронния подпис, електронния документ и електронното управление в България. Член е на Научния консултативен съвет към Европейския институт по въпросите на личната неприкосновеност и е арбитър в Чешкия арбитражен съд, единственият арбитражен орган за разрешаване на спорове в домейна .eu., назначен от Европейския регистър на имена на домейни в интернет. От 2009 г. е арбитър и в Международния арбитражен съд към Алианса за правно взаимодействие.
 
В качеството си на признат учен и изследовател, проф. Димитров често участва като лектор и панелист в събития на академични институции, международни форуми и конференции. От години обучава адвокати, съдии, прокурори, следователи, юрисконсулти и държавни служители относно правните проблеми при прилагането на законодателството в областта на електронната търговия, електронното управление, електронното правосъдие, електронното здравеопазване, електронните финанси и компютърните престъпления. Автор е на множество книги, наръчници, статии и коментари в областта на правото на информационните и комуникационни технологии.
 
Проф. д-р Димитров членува и в множество комитети и професионални правни организации от национално и международно значение като Комитета по технологично право и право на електронната търговия към Международната асоциация на юристите (IBA), на Европейската асоциация за електронни съобщения (EEMA), Висш адвокатски съвет и др. Понастоящем е регионален представител за България на Международната асоциация по право на информационните и комуникационни технологии – ITechLawAssociation (itechlaw.org).
 
Владее английски, италиански, испански и руски език.
 

Изпрати съобщениеClose