Мила Дикова

Адвокат
No

Енергичният и жизнерадостен характер на Мила, в съчетание с впечатляващи правни познания, я прави изключително подходяща за екипа на DPC.

Мила практикува основно в областта на телекомуникациите и медиите. Интересува се също от въпроси, свързани с корпоративно право и сливания и придобивания, трудовоправни въпроси и разрешаване на спорове. Работила е четири години в друга голяма българска адвокатска кантора, където е придобила ценен опит в областта на корпоративното право, трудовото и имиграционното право, хазартното право, административното право, международното частно право. Мила е част от екипа, предоставящ процесуално представителство на клиент във връзка със сложен антитръстов спор срещу DAF Trucks N.V., PACCAR Inc. и DAF Trucks Deutschland GmbH за обезщетение за вреди, причинени от участие в антиконкурентна практика.

Постове на

Мила Дикова

No items found.

Публикации

No items found.
No items found.
Представителен опит
Членства в професионални организации
  • Софийска адвокатска колегия
Образование
  • Софийски университет, Юридически факултет, Магистър по право

Езици
  • Английски
  • Немски

Награди & признания

Специалисти в областа

This is some text
This is some text inside of a div block.