20 years together

Биляна Ангелова

Съдружник

Адв. Биляна Ангелова е съдружник в „Димитров, Петров и Ко.”, към чийто екип се присъединява през 2009 г. чрез програмата за подбор на стажанти на дружеството. Придобива магистърска степен по право в СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет.  
 
Адв. Ангелова е представител по индустриална собственост за марки, дизайни и патенти, както и европейски представител за марки и дизайни.  
 
Опитът ѝ включва същинска работа във връзка с търговски марки, включително мониторинг и регистрация на търговски марки, консултиране относно лицензиране и авторско право. Предоставя правно съдействие по текущи регулаторни и корпоративни юридически въпроси на международни фармацевтични дружества, както и консултации по трудовоправни въпроси, включително относно общите задължения на работодателите, изготвяне на трудови договори, водене на трудови спорове.
 
Практиката на Биляна е насочена основно към правото на интелектуална собственост, но обхваща още фармацевтично право, трудово право, защита на личните данни и административно представителство.
 
През 2010 г. адв. Ангелова получи пълна стипендия от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за участие в европейско лятно училище „Central Europe in the EU – After the Lisbon Treaty” в Прага, Чехия, организирано от EUROPEUM Institute for European Policy. През 2015 г. тя беше удостоена със стипендия за летния курс по Европейско право на интелектуалната собственост в Трир, Германия, организиран от Academy of European Law (ERA).
 
Адв. Ангелова е член на Софийската адвокатска колегия, на Комитета по авторско право към INTA и на Асоциацията за търговски марки на Европейските общности (ECTA).
 
Владее отлично английски език и притежава добри познания по немски език.
 

 

Изпрати съобщениеClose